Gw-klic

Door: Infowolk  28-03-2011
Trefwoorden: Zakelijke Dienstverlening, Project Management, Bouwkundig Advies

Met het internetportaal Gw-klic wordt door grondroerders waaronder ingenieursbureaus, aannemers en uitvoerders op effectieve wijze invulling gegeven aan de “Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION)”.
De WION, ook wel de grondroerdersregeling genoemd, is er zodat schade aan kabels en leidingen in
de bodem zoveel mogelijk wordt voorkomen. Deze wet stelt verplicht dat grondroerders zorgvuldig
graven door rekening te houden met wat er aan kabels en leidingen in de bodem ligt. GW-klic zorgt voor de verwerking van alle noodzakelijke informatie waaronder “klic-meldingen informatie”, zodat graafwerkzaamheden met de hoogst mogelijke omzichtigheid en effectiviteit kunnen worden voorbereid en uitgevoerd om graafschade te voorkomen.
Het door GW-klic ondersteunt proces verloopt geheel digitaal via het internet. Dit d.m.v. de
interactieve kaart van Nederland (luchtfoto’s, GBKN etc.) waarop objecten zoals (project)documenten, (ontwerp)tekeningen, gebiedsinformatie kabels en leidingen, werkinstructies, dwarsprofielen, foto’s en dergelijke worden geprojecteerd ter ondersteuning van graafwerkzaamheden.

Trefwoorden: Bouwkundig Advies, Civiele Techniek, Gis, Grondroerders, Infrastructuur, Kabels En Leidingen, Project Management, Weg- En Waterbouw, Wion, Zakelijke Dienstverlening