Nederlandse blogs in meerderheid niet journalistiek

Door: Isopeda  12-10-2006

AMSTERDAM, 10 OKTOBER 2006 - Nederlandse webloggers houden zich in meerderheid niet bezig met het uitoefenen van journalistiek, en zijn daar ook niet in geïnteresseerd. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ‘The Fifth Estate – On the Journalistic Aspects of the Dutch Blogosphere’, waaraan 292 bloggers hun medewerking hebben verleend. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een studie aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ).

Het aantal weblogs of blogs in Nederland, websites die informatie in een dagboek-achtig format publiceren, is in enkele jaren gestegen van nul naar, volgens sommige schattingen, meer dan een miljoen. Deze groei heeft geleid tot heftige debatten over de vraag of blogs al dan niet journalistiek bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse blogs in meerderheid geen journalistiek bedrijven, en dat ook niet wensen te doen. Afhankelijk van welke maatstaf wordt gebruikt, varieert het percentage journalistieke blogs tussen de 0,3 en 17,5 procent.

Als de laatstgenoemde groep van 17,5 procent wordt vergeleken met het gemiddelde deelnemende blog aan het onderzoek, dan blijkt dat journalistieke blogs op bijna alle fronten anders zijn: de makers zijn veelal hoger opgeleid, maken vaak meer gebruik van technische blogfunctionaliteiten, en zijn geneigd om in hun inhoud meer mediasoorten te gebruiken zoals illustraties, audio en video.

Niettemin is zelfs dit hoogste percentage van17,5 procent lager dan het percentage dat werd gevonden bij recent onderzoek naar journalistieke aspecten van blogs in de Verenigde Staten. Het onderzoek draagt mogelijke verklaringen aan voor deze verschillen, en doet voorstellen voor een toekomstig onderzoek naar de verbetering van de gebruikte enquêtemethode, en voor een transnationaal vergelijkend onderzoek van de journalistieke aspecten van blogs.

Het onderzoek verschijnt onder de verantwoordelijkheid van journalist Arjan Dasselaar als onderdeel van een afstudeerproject voor de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, uitgevoerd in het kader van zijn Master-opleiding journalistiek & nieuwe media aan de Universiteit Leiden. Dasselaar studeerde cum laude af op 8 september 2006


Contact Isopeda

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share