Positieve stemming kantorenmarkt

Door: Jones Lang Lasalle  03-05-2006
Trefwoorden: Vastgoed, Kantoren

Amsterdam, 3 maart 2006- Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL), vastgoedadviseurs, verwacht voor de komende periode een groeiende vraag naar kantoorruimte. Ofschoon het vooral gaat om vervangingsvraag, wordt in sommige sectoren al voorzichtig uitbreidingsvraag verwacht, met het bijkomende effect van een stabiliserend tot licht afnemend aanbodniveau. Dit blijkt uit de kantorenmarktbarometer van Jones Lang LaSalle.
Met de kantorenmarktbarometer peilt Jones Lang LaSalle elk half jaar het marktsentiment bij haar vastgoedadviseurs ten aanzien van de kantorenmarkt in de vijf grote steden. Dit marktsentiment komt tot uiting in de verwachtingen van de vastgoedadviseurs ten aanzien van de vraag, het aanbod, de huurprijzen en nieuwbouwinitiatieven voor het komende kwartaal. Voor een diagram van de kantorenmarktbarometer en een verklaring van de puntentoekenning, verwijzen we u graag naar de bijlage.

Toenemend optimisme
In het eerste kwartaal 2006 steeg de waarde van de barometer van +3,25 (Q3 2005) naar +5 (op een schaal van -15 tot +15). Er is dus sprake van toenemend optimisme ten aanzien van de kantorenmarkten van de vijf grootste steden. Voor het tweede kwartaal van 2006 wordt uitgegaan van:
• een stijgende vraag naar kantoorruimte;
• een stabiliserend tot licht dalend aanbodniveau;
• stabiele huurprijzen met licht afnemende incentives;
• een toenemend aantal nieuwbouwinitiatieven, maar geen ontwikkelingen die op risico worden gebouwd.

Vraag klimt uit dal
In het eerste kwartaal van 2006 bleef de vraag in drie van de vijf grote steden achter bij de vraag in het eerste kwartaal vorig jaar. Alleen in Amsterdam en Rotterdam was een verdere toename van de opname waar te nemen. Grootschalige transacties vonden dan ook voornamelijk in deze twee steden plaats. Zo huurde British Telecom 17.000 m² vvo in Amsterdam Zuidoost en Idtv huurde 5.000 m² vvo in Amsterdam Noord, waar MTV eind vorig jaar al besloot zich te gaan vestigen. In het tweede kwartaal is bovendien al een transactie van De Brauw Blackstone Westbroek in Mahler IV aan de Zuidas (22.000 m² vvo) geregistreerd. In Rotterdam vond een aantal grootschalige transacties plaats in deellocatie Alexander, waar OVG het kantorencomplex Lotus gaat ontwikkelen. In deze nieuwbouwontwikkeling huurden Logica CMG 12.800 m² vvo, Royal Haskoning 9.300 m² vvo en ABB 8.400 m² vvo. Daarnaast huurde Samskip 5.000 m² vvo in Rotterdam Waalhaven. De enige grootschalige transactie in de overige grote steden vond plaats in Utrecht, waar TCN Property Projects 6.700 m² vvo huurde.
Ondanks de enigszins achterblijvende opname in het eerste kwartaal, zijn de vooruitzichten gunstig. Het aantal zoekers is in alle steden toegenomen. Het gaat hierbij voornamelijk om vervangingsvraag, maar voorzichtig begint er ook uitbreidingsvraag te ontstaan. Zo is in verschillende steden bijvoorbeeld een duidelijke toename te zien van de vraag vanuit de IT-sector. Ook de overige zakelijke dienstverlening is weer actief op de kantorenmarkt.
De positieve vooruitzichten op de kantorenmarkten vertalen zich vooralsnog niet in huurstijgingen. In eerste instantie zullen de incentives die de huurprijzen de laatste jaren op niveau hebben gehouden gaan afnemen. Pas daarna zal er ruimte zijn voor huurprijsgroei.

Aanbod neemt licht af
De leegstandspercentages in de vijf grote steden liggen nog steeds op een relatief hoog niveau en variëren van 7,2% in Den Haag tot 17,5% in Amsterdam. Aangezien de vraag hoofdzakelijk is gericht op nieuwbouw van goede kwaliteit en vervangingsvraag nog steeds het grootste deel van de totale vraag beslaat, zal de kwaliteit van het aanbod verder afnemen. Wel zal het aanbod licht gaan afnemen doordat naast vervangingsvraag ook de uitbreidingsvraag begint toe te nemen. Dat neemt niet weg dat voor een aanzienlijk deel van het huidige aanbod oplossingen bedacht moeten worden in de vorm van functiewijziging of renovatie ten einde structurele leegstand af te wenden.

Trefwoorden: Kantoren, Vastgoed

Contact Jones Lang Lasalle

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share