Financiële website TNT voor derde keer de beste

Door: Jungle Rating  26-10-2006

AMSTERDAM, 24 oktober 2006 – De website van TNT is voor de derde keer op rij uitgeroepen tot de beste financiële website in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek in het kader van de Henri Sijthoff-Prijs waarbij de kwaliteit van financiële websites wordt beoordeeld. De lijst met de 50 beste bedrijvensites, de FD top-50, is vandaag tijdens de uitreiking van de Henri Sijthoff-Prijs 2006 bekendgemaakt. Uit een benchmark-onderzoek naar de websites van de Dow Jones-index bedrijven blijkt tevens dat de kwaliteit van Nederlandse financiële websites hoog is.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het internetadviesbureau Jungle Rating, toont aan dat de kwaliteit van Nederlandse financiële websites wederom is verbeterd. In 2006 scoren Nederlandse beursfondsen gemiddeld 48% van alle 152 beoordelingspunten van de website, tegenover 47% vorig jaar en 36% in 2004. Maar qua score liggen de bedrijven steeds dichter bij elkaar. Het verschil tussen de winnaar en nummer 10 bedroeg in 2005 nog 22%-punten, dit jaar is het verschil geslonken tot 15%-punten. AEX-fondsen blijven overigens beter scoren dan de mid- en smallcaps en de samenstelling van de 10 beste financiële websites is afgelopen jaar nauwelijks veranderd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de beste 50 financiële websites van Nederlandse beursfondsen niet onderdoen voor de websites van de 20 beursfondsen uit de Amerikaanse Dow Jones-index. Als alleen de 23 AEX-hoofdfondsen worden vergeleken met de Dow Jones-fondsen, dan blijkt dat Nederland zelfs hoger scoort.

De AEX-fondsen scoren beter dan de Amerikaanse tegenhangers op de onderdelen bedrijfsprofiel, historische informatie en financiële kerncijfers. Opmerkelijk is dat AEX-fondsen ook beter scoren op het gebied van interactiviteit, onder andere als gevolg van betere contactinformatie en een snellere reactie op e-mails. Amerikaanse fondsen zijn daarentegen beter op het gebied van personalisatie. Geert-Jan Smits van Jungle Rating: “Wij zien dat Amerikaanse bedrijven verder zijn met het verschaffen van aandeelhoudersinformatie via internet. Zo kunnen bezoekers van Amerikaanse websites vaker historische koersinformatie downloaden, interactieve koersgrafieken bekijken en via e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuwe persberichten.”

Naast het onderzoek is ook een enquête gehouden onder de Nederlandse beursfondsen naar trends in 2007. Het meest opmerkelijk is dat de respondenten rekenen op een daling van webcast-uitzendingen bij evenementen als de presentatie van (half)jaarcijfers. Bij een enquête vorig jaar gaf meer dan driekwart van de respondenten aan een webcast aan te willen bieden. Dit jaar is dit fors geslonken tot 16% van de respondenten. Er is vooral twijfel ontstaan of de hoge kosten van deze dienstverlening wel voldoende opwegen tegenover het gebruik daarvan. Voor jaarvergaderingen wordt overigens wel beduidend meer gebruikgemaakt van webcasts.

Vanwege het toenemende belang van financiële communicatie via internet weegt de jury van de Henri Sijthoff-Prijs de kwaliteit van financiële websites mee bij de definitieve keuze van de genomineerden en winnaars conform de criteria. In het voorjaar van 2006 zijn tijdens een vooronderzoek alle in Nederland beursgenoteerde bedrijven beoordeeld op een tiental kernaspecten. De vijftig beste bedrijven zijn in het tweede kwartaal van dit jaar beoordeeld op het gehele model.


Contact Jungle Rating

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share