Euro BV oprichten

Euro BV oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl

Door: Ltd-Limited-Oprichten.nl  05-01-2012
Trefwoorden: Zakelijke Dienstverlening, Belastingadvies, Organisatie Advies

Wat is een Euro BV? Een Euro BV is een rechtsper­soon uit een van de lid­staten bin­nen de Europese Unie, die op grond van het Europese recht van vri­jheid van ves­tig­ing, wordt gebruikt in een andere lid­staat bin­nen Europa. Kijk voor meer informatie op: http://ltd-limited-oprichten.nl/euro-bv Voordelen Euro BV Vaak betreft de Euro BV een struc­tuur waarin één of meerdere Limited’s (Ltd’s) deel­ne­men in een com­man­di­taire ven­nootschap (CV). Echter hoeft dit niet altijd zo te zijn. Zo hoeft bijvoor­beeld een lim­ited niet in Ned­er­land ingeschreven te zijn en kan bijvoor­beeld een Franse S.A.R.L. die haar onderne­m­ing in Duit­s­land voert ook een Euro BV vormen. Kosten Euro BV Door­dat er met een Euro BV vaak een Engelse Lim­ited als beherende ven­noot in een CV wordt bedoeld, hebben wij de kosten voor deze veel voorkomende rechtsper­soon voor u hieron­der ver­meld. De com­plete kosten voor het oprichten van deze Euro BV inclusief alle ben­odigde dien­sten en doc­u­menten bedra­gen slechts € 450,- excl. Btw. De Euro BV kan wor­den uit­ge­breid met opties zoals de com­mandiet ser­vice of extra hold­ing Ltd. De kosten voor deze extra dien­sten vindt u terug in onze pri­jzen op: http://ltd-limited-oprichten.nl/prijzen Indien u gratis en vri­jbli­jvend geïn­formeerd wilt wor­den over de Euro BV, kunt u con­tact met ons opne­men via: http://ltd-limited-oprichten.nl/contact-opnemen-met-ltd-limited-oprichten

Trefwoorden: Bedrijfsadvies, Bedrijfsoprichting, Bedrijfsvormen, Belastingadvies, Belastingontwijking, Beperkte aanspakelijkheid, Buitenlandse bedrijfsvormen, CV commanditaire vennootschap oprichten, Engelse limited oprichten, Euro BV oprichten, Fiscaal Advies, Internationaal advies, Internationaal Zakendoen, Limited oprichten, Ltd. oprichten, Offshore ondernemen, Ondernemen in het buitenland, Organisatie Advies, startende ondenemers, Startende Ondernemers, Taxplanning, Zakelijke Dienstverlening,

Andere producten en diensten van Ltd-Limited-Oprichten.nl

Onze klanten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Onze klanten

Makkelijk en voordelig online uw buitenlandse onderneming oprichten. Gratis Juridisch- & Fiscaal advies!


Prijzen Oprichten Ltd., Euro BV of LLP van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Prijzen Oprichten Ltd., Euro BV of LLP

- Zeer lage oprichtingskosten - Zeer snelle opricht­ingstijd (1 dag voor de opricht­ing, ben­odigde doc­u­menten 2 werkdagen) - U bent niet hoofdelijk– of in privé aansprakelijk. - Er is geen aan­de­lenkap­i­taal benodigd - U kunt een­voudig uw privéver­mo­gen beschermen - Er is geen anteceden­tenon­der­zoek benodigd - U kunt aan­de­len onder­hands verkopen zon­der tussenkomst van een notaris - Gratis juridisch- & fiscaal advies


LLP Limited Liability Partnership Oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

LLP Limited Liability Partnership Oprichten

Voordelen LLP: - Zeer lage oprichtingskosten - Zeer snelle opricht­ingstijd (1 dag voor de opricht­ing, ben­odigde doc­u­menten 2 werkdagen) - U bent niet hoofdelijk– of in privé aansprakelijk.(evenals de BV en Ltd.) - U heeft wel alle fis­cale voorde­len zoals o.a. de starters– en ondernemersaftrek - De LLP is een rechtsper­soon (eve­nals de BV en Ltd.) - De LLP heeft zelfs inter­na­tionale bek­end­heid (wordt veel gebruikt in Europa)


Ltd. Engelse limited oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Ltd. Engelse limited oprichten

- Geen notaris ben­odigd bij de oprichting- Zeer snelle oprichting- Een­voudi­gere pub­li­catieplicht dan de BV- Slechts 1 directeur en 1 aan­deel­houder is benodigd- Huidige onderne­m­ing kan zowel ruisend als geruis­loos inge­bracht worden