LLP Limited Liability Partnership Oprichten

LLP Limited Liability Partnership Oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl

Door: Ltd-Limited-Oprichten.nl  05-01-2012
Trefwoorden: Zakelijke Dienstverlening, Organisatie Advies, Startende Ondernemers

De LLP Lim­ited Lia­bil­ity Part­ner­ship is een rechtsvorm die het best te vergelijken is met een VOF of CV. En is met name zeer inter­es­sant is voor alle bedri­jven die te klein zijn voor een BV of Lim­ited (Ltd), maar die wel graag beperkte aansprake­lijk willen. Klinkt dit u als muziek in de oren dan is de LLP zeker ideaal voor u! Kijk voor meer informatie op: http://ltd-limited-oprichten.nl/llp-limited-liability-partnership Beperkte aansprakelijkheid De eigenaren van de LLP zijn privé niet aansprake­lijk voor eventuele schulden van de onderne­m­ing. In Ned­er­land ken­nen alleen de BV en de Ltd. een dergelijke beperkte aansprakelijkheid. Behoud van starters en ondernemersaftrek De LLP wordt door de Ned­er­landse belast­ing­di­enst aange­merkt als fis­caal transparant. Dit betekent dat de LLP niet belast­ing­plichtig is voor de ven­nootschaps­be­last­ing. De belast­ing wordt bij de indi­vidu­ele par­tic­i­pan­ten geheven. Hier­door kunt u dus nog steeds gebruik maken van de starters en ondernemersaftrek. De LLP is met name zeer inter­es­sant voor: - ZZP ers - Een­man­sza­ken - Maatschap­pen - Ven­nootschap­pen onder firma (VOF) - Com­man­di­taire ven­nootschap­pen (CV) - Onderne­min­gen die te klein zijn voor de Besloten ven­nootschap (BV) of Engelse Lim­ited (Ltd) Voordelen LLP: - Zeer lage oprichtingskosten - Zeer snelle opricht­ingstijd (1 dag voor de opricht­ing, ben­odigde doc­u­menten 2 werkdagen) - U bent niet hoofdelijk– of in privé aansprakelijk.(evenals de BV en Ltd.) - U heeft wel alle fis­cale voorde­len zoals o.a. de starters– en ondernemersaftrek - De LLP is een rechtsper­soon (eve­nals de BV en Ltd.) - De LLP heeft zelfs inter­na­tionale bek­end­heid (wordt veel gebruikt in Europa) Kosten LLP De com­plete kosten voor het oprichten van de LLP inclusief alle ben­odigde dien­sten en doc­u­menten om de onderne­m­ing in te kun­nen schri­jven bij de Kamer van Koo­phan­del bedra­gen slechts € 395,- excl. Btw. Uit­er­aard kan de LLP wor­den uit­ge­breid met extra aan­vul­lende dien­sten. Deze aan­vul­lende dien­sten kunt u terugvin­den in onze pri­jzen via: http://ltd-limited-oprichten.nl/prijzen Gratis & Vrijblijvend advies! Indien u gratis en vri­jbli­jvend geïn­formeerd wilt wor­den over de LLP ofwel Limited Liability Partnership, kunt u con­tact met ons opne­men via: http://ltd-limited-oprichten.nl/contact-opnemen-met-ltd-limited-oprichten

Trefwoorden: Bedrijfsadvies, Bedrijfsoprichting, Bedrijfsvormen, Beperkte aanspakelijkheid, Buitenlandse bedrijfsvormen, Internationaal advies, Limited Liability Partnership oprichten, LLP oprichten, Organisatie Advies, Startende Ondernemers, Zakelijke Dienstverlening,

Andere producten en diensten van Ltd-Limited-Oprichten.nl

Onze klanten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Onze klanten

Makkelijk en voordelig online uw buitenlandse onderneming oprichten. Gratis Juridisch- & Fiscaal advies!


Prijzen Oprichten Ltd., Euro BV of LLP van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Prijzen Oprichten Ltd., Euro BV of LLP

- Zeer lage oprichtingskosten - Zeer snelle opricht­ingstijd (1 dag voor de opricht­ing, ben­odigde doc­u­menten 2 werkdagen) - U bent niet hoofdelijk– of in privé aansprakelijk. - Er is geen aan­de­lenkap­i­taal benodigd - U kunt een­voudig uw privéver­mo­gen beschermen - Er is geen anteceden­tenon­der­zoek benodigd - U kunt aan­de­len onder­hands verkopen zon­der tussenkomst van een notaris - Gratis juridisch- & fiscaal advies


Euro BV oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Euro BV oprichten

- U treed naar buiten met de Bekende CV rechtsvorm - Mogelijkheid tot anoniem ondernemen - Snelle & voordelige oprichting - Beperkte aansprakelijkheid - Internationale bekendheid - Geen dure notaris benodigd - Eenvoudige omzetting van eventuele huidige onderneming


Ltd. Engelse limited oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Ltd. Engelse limited oprichten

- Geen notaris ben­odigd bij de oprichting- Zeer snelle oprichting- Een­voudi­gere pub­li­catieplicht dan de BV- Slechts 1 directeur en 1 aan­deel­houder is benodigd- Huidige onderne­m­ing kan zowel ruisend als geruis­loos inge­bracht worden