Onze klanten

Onze klanten van Ltd-Limited-Oprichten.nl

Door: Ltd-Limited-Oprichten.nl  05-01-2012
Trefwoorden: Zakelijke Dienstverlening, Belastingadvies, Organisatie Advies

De klanten van http://ltd-limited-oprichten.nl/ De klanten van ltd lim­ited oprichten zijn zeer divers. Om u inzicht te geven in de diver­siteit aan klanten die reeds gebruik maken van onze dien­sten, hebben wij hieron­der een opsom­ming gemaakt aan cat­e­gorieën en branches van onze reeds bestaande klanten. categoriën: - Ver­mo­gende particulieren - Indi­vidu­ele onderne­mers (eenmanszaken) - Con­sul­tants, ZZP’ers en DGA’s - Expats/emigranten - Kleine en mid­del­grote ondernemingen - Grote onderne­min­gen en multinationals Diverse branches: Scheep­vaar­ton­derne­min­gen Affil­i­atieon­derne­min­gen Onroerend goed Online spel– en gokondernemingen Werkza­amhe­den op inter­na­tionale wateren Inter­na­tionale werknemers Lucht­vaartin­dus­trie Soft­ware ontwik­kel­ing & IT ondernemingen Tech­nis­che ontwikkelaars Muziekin­dus­trie Mode indus­trie Kun­stin­dus­trie Fran­chise­for­mules Top­sport Productie-industrie Fil­min­dus­trie Beroemd­he­den Fotografie Auteurs Land­bouwin­dus­trie Import– & Exportindustrie Indien u gratis en vri­jbli­jvend geïn­formeerd wilt wor­den over deze of andere onder­w­er­pen op de web­site, kunt u con­tact met ons opne­men via: http://ltd-limited-oprichten.nl/contact-opnemen-met-ltd-limited-oprichten

Trefwoorden: Bedrijfsadvies, Bedrijfsoprichting, Bedrijfsvormen, Belastingadvies, Belastingontwijking, Beperkte aanspakelijkheid, Buitenlandse bedrijfsvormen, CV commanditaire vennootschap oprichten, Engelse limited oprichten, Euro BV oprichten, Fiscaal Advies, Internationaal advies, Internationaal Zakendoen, Limited Liability Partnership oprichten, Limited oprichten, LLP oprichten, Ltd. oprichten, Offshore ondernemen, Ondernemen in het buitenland, Organisatie Advies, startende ondenemers, Startende Ondernemers, Taxplanning, Zakelijke Dienstverlening,

Andere producten en diensten van Ltd-Limited-Oprichten.nl

Prijzen Oprichten Ltd., Euro BV of LLP van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Prijzen Oprichten Ltd., Euro BV of LLP

- Zeer lage oprichtingskosten - Zeer snelle opricht­ingstijd (1 dag voor de opricht­ing, ben­odigde doc­u­menten 2 werkdagen) - U bent niet hoofdelijk– of in privé aansprakelijk. - Er is geen aan­de­lenkap­i­taal benodigd - U kunt een­voudig uw privéver­mo­gen beschermen - Er is geen anteceden­tenon­der­zoek benodigd - U kunt aan­de­len onder­hands verkopen zon­der tussenkomst van een notaris - Gratis juridisch- & fiscaal advies


LLP Limited Liability Partnership Oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

LLP Limited Liability Partnership Oprichten

Voordelen LLP: - Zeer lage oprichtingskosten - Zeer snelle opricht­ingstijd (1 dag voor de opricht­ing, ben­odigde doc­u­menten 2 werkdagen) - U bent niet hoofdelijk– of in privé aansprakelijk.(evenals de BV en Ltd.) - U heeft wel alle fis­cale voorde­len zoals o.a. de starters– en ondernemersaftrek - De LLP is een rechtsper­soon (eve­nals de BV en Ltd.) - De LLP heeft zelfs inter­na­tionale bek­end­heid (wordt veel gebruikt in Europa)


Euro BV oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Euro BV oprichten

- U treed naar buiten met de Bekende CV rechtsvorm - Mogelijkheid tot anoniem ondernemen - Snelle & voordelige oprichting - Beperkte aansprakelijkheid - Internationale bekendheid - Geen dure notaris benodigd - Eenvoudige omzetting van eventuele huidige onderneming


Ltd. Engelse limited oprichten van Ltd-Limited-Oprichten.nl thumbnail
05-01-2012

Ltd. Engelse limited oprichten

- Geen notaris ben­odigd bij de oprichting- Zeer snelle oprichting- Een­voudi­gere pub­li­catieplicht dan de BV- Slechts 1 directeur en 1 aan­deel­houder is benodigd- Huidige onderne­m­ing kan zowel ruisend als geruis­loos inge­bracht worden