M-Wise onderzoekt klantgedrag voor de Bijenkorf

Door: M-wise  19-05-2006
Trefwoorden: Retail, Winkel, Onderzoek

Veel vaste klanten van de Bijenkorf beschikken over een klantenkaart, de BIJcard. Zij ontvangen regelmatig een BIJmagazine, BIJnieuws of BIJexclusief met speciale en exclusieve informatie en aanbiedingen. Voor de Bijenkorf is het belangrijk om te weten hoe de BIJcard-houders deze uitingen beleven en waarderen en wat het effect is op het winkel- en koopgedrag. Voor een goed beeld is het noodzakelijk dat dit niet éénmalig maar continue wordt gemeten. Daarom vroeg de Bijenkorf M-Wise een programma op te zetten waarbinnen de mening van de BIJcard-houders over iedere BIJcard uiting gevraagd wordt. Om deze informatie te verzamelen ontvangen de BIJcard-houders na de ontvangst van een BIJmagazine, BIJnieuws of BIJexclusief een e-mail bericht waarin hen wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. De BIJcard-houders waarderen dit gebaar, want meer dan 25% van alle aangeschreven personen vult vervolgens online de complete vragenlijst in. Hierin wordt hen gevraagd om hun mening over onder andere de artikelen, aanbiedingen vormgeving en informatieve waarde van de betreffende BIJcard uiting en kunnen zij aangeven in hoeverre dit hun winkel- en koopgedrag binnen de verschillende afdelingen van de Bijenkorf heeft beïnvloed. De antwoorden hierop leveren de Bijenkorf een schat aan informatie op waarmee alle aspecten van de BIJcard uitingen kunnen worden aangepast aan de beleving en waardering van de ontvangers, wat de effectiviteit van deze uitingen sterk verhoogt.

Trefwoorden: Analyse, Marktonderzoek, Onderzoek, Online, Retail, Winkel