Wiskunde, economie en Engels grootste struikelblokken

Wiskunde, economie en Engels grootste struikelblokken van Malmberg Uitgeverij

Door: Malmberg Uitgeverij  21-05-2007
Trefwoorden: Nederlands, Engels, Examen

Met stip bovenaan staat het vak wiskunde: van de examenkandidaten zegt 24 procent tegen dit vak het meest op te zien. Op de tweede plaats staat Economie met 15 procent en op de derde plaatst het vak Engels waarbij 14 procent zegt tegen dit vak op te zien. Ook wordt er voor deze drie vakken het meest gevreesd om voor te zakken. Zo denkt 11 procent van de kandidaten te zakken voor wiskunde, 7 procent voor Engels en eveneens 7 procent voor economie. Toch durven de meeste kandidaten daar geen uitspraak over te doen.

Vakken waarvoor het minst wordt gevreesd
De vakken handvaardigheid, maatschappijleer en CKV2 staan onder aan het rijtje van vakken waar de eindexamen kandidaten het meest tegen op zien. Voor alle drie de vakken zegt slechts een enkeling het betreffende vak het meest te vrezen.

Vakken waarop de kandidaten het beste denken te scoren
Verassend genoeg komen twee van de drie vakken waar eindexamenkandidaten het meest tegen op zien, ook voor in de top 3 van vakken waarop kandidaten het beste denken te scoren. Boven aan de rij met vakken waar kandidaten denken het beste resultaat op te behalen, staat Engels. Bijna een kwart verwacht het beste resultaat te zullen behalen bij Engels (resp.23 procent). Op de tweede plaats staat wiskunde met 13 procent, gevolgd door Nederlands - voor Nederlands denkt 11 procent van de eindexamenkandidaten het beste resultaat te behalen. Opvallend is dat de vakken Economie en Engels het meest gevreesd worden om voor te zakken maar ook het meest worden gezien als vakken waarop het beste kan worden gescoord.

Examen.nl
Voor leerlingen die bepaalde vakken erg moeilijk vinden of denken dat zij voor bepaalde vakken niet zullen slagen, is de website Examen.nl een uitkomst. Op deze site kunnen leerlingen via forums over alle vakken overleggen en elkaar vragen stellen. Ook is de Malmberg Examenchat favoriet bij examenkandidaten. Voor de vakken economie, aardrijkskunde en geschiedenis zijn er elke twee dagen voor het examen docenten beschikbaar met wie leerlingen kunnen chatten!

Uitgeverij Malmberg
Educatieve Uitgeverij Malmberg ondersteunt jongeren en scholieren in de leeftijdskolom van 11 t/m 20 jaar bij het maken van de belangrijkste keuzes in studie en leven. Voor deze doelgroepen heeft Malmberg onder haar merken B-zik, TKMST, Schoolweb.nl, Examen.nl, Collegenet.nl en Studie Beurs een veelvoud van producten ontwikkeld waarmee de onderwijswereld, het bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheden hun doelgroepen optimaal bereiken.
* * * Niet voor publicatie * * *
Voor meer informatie, neem contact op met Hester van den Akker (073) 628 74 62 of Lonneke Reitsma (073) 628 74 94.

Trefwoorden: Economie, Eindexamen, Engels, Examen, Examenkandidaten, Examenresultaten, Nederlands, Vakken, Wiskunde,

Contact Malmberg Uitgeverij

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share