Onderzoek naar handhygiëne; 40 % verpleegkundigen wast handen niet wanneer het moet

Door: Nursing  21-10-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Verpleegkundige, Verpleegkundigen

Als belangrijkste redenen om geen handhygiëne toe te passen in situaties waarin dat wel noodzakelijk is noemden de verpleegkundigen: vergeten (62 %), oordelen dat het niet nodig is (41 %) en tijdgebrek (39 %).

Noodzakelijkheid toepassen vaak onduidelijk
De 306 respondenten werd tijdens een kort interview een aantal vragen gesteld, o.a. over in hoeverre het duidelijk is wanneer handhygiëne moet worden toegepast. Vervolgens werd hen verzocht online een door Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie van het UMC st Radboud, samengestelde toets in te vullen. 174 verpleegkundigen maakten deze toets, een representatief aantal. 41 % van de respondenten geeft aan de noodzakelijkheid van handhygiëne in sommige situaties niet duidelijk te vinden. Dit blijkt ook uit het percentage foute antwoorden (46%) op vragen over de noodzakelijkheid van handhygiëne vóór en na patiëntencontact. Hierbij is de officiële richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie als uitgangspunt genomen. Volgens Voss is deze richtlijn niet altijd duidelijk en is de richtlijn van de World Health Organization, die in de meeste landen wordt gehanteerd, in de praktijk veel makkelijker toe te passen (Nursing, november 2008).

Ziekenhuisinfectie bij 1 op 14 patiënten
Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om het risico van overdracht van micro-organismen, van medewerkers in de gezondheidszorg naar patiënten, te verminderen. In een groot aantal studies is de effectiviteit van handhygiëne aangetoond (Werkgroep Infectie Preventie, 2007). Een op de veertien patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen loopt een ziekenhuisinfectie op: een urineweginfectie, postoperatieve wondinfectie, longontsteking of een bloedvergiftiging. Naar schatting overlijden in Nederland ongeveer 1000 mensen per jaar aan de directe gevolgen van een ziekenhuisinfectie. Een betere naleving van de richtlijn voor handhygiëne kan het aantal ziekenhuisinfecties met tien tot vijftig procent terugdringen (Nursing, november 2008).

Aandacht voor infectiepreventie
33 % van de respondenten vindt dat er door verpleegkundigen weinig tot te weinig aandacht wordt besteed aan handhygiëne. Daarom organiseert Nursing in samenwerking met NewCompliance een symposium over innovaties en knelpunten in de infectiepreventie op 12 december 2008. Verpleegkundigen kunnen hun kennis met betrekking tot handhygiëne testen. Ze kunnen dat doen via www.nursingevent2008.nl of tijdens het Nursing Event 2008, het grootste vakevenement voor verpleegkundigen, dat plaatsvindt op 12 en 13 december 2008 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Trefwoorden: Handalcohol, Handhygiëne, Infectie, Infectiepreventie, Onderzoek, Verpleegkundige, Verpleegkundigen,