Leef Groots:: Nieuwe Actiegroep?

Leef Groots:: Nieuwe Actiegroep? van O.m.c. Works

Door: O.m.c. Works  05-06-2009
Trefwoorden: Beweging, Woongenot, Energiezuinig En Duurzaam Wonen

-------- PERSBERICHT--------- LEEF GROOTS: VOOR MEER RUIMTE, MEER GELD EN MEER LICHT VOOR HUIZENBEZITTERS Amsterdam 5 juni 2009 - Er heeft zich een nieuwe beweging gemeld die aandacht vraagt tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement: Leef Groots. Deze groepering richt zich op het vergroten van het woongenot van de Europese huizenbezitters, het energiezuinig wonen en het terugdringen van het fileprobleem. De Leef Groots beweging wil huizenbezitters en overheid stimuleren om het maximaal aantal vierkante meters in een huis te benutten. Hierdoor kan makkelijker vanuit huis gewerkt worden zodat de files minder worden. Leef Groots vraagt rond de verkiezingen aandacht voor hun standpunten door vandaag in tien Nederlandse steden campagne te voeren. Volgens Michel Kalis van Leef Groots is er binnen de Nederlandse en Europese politiek te weinig aandacht voor deze problematiek. “De gekozen Europarlementariërs moeten straks het goede voorbeeld geven door zelf ook vanuit huis te gaan werken!” SPEERPUNTEN LEEF GROOTS: De Leef Groots beweging staat voor de volgende standpunten: Thuiswerken: - Vóór het verstrekken van subsidies op verbouwingen met als doel het woonhuis van een werkruimte voorzien. - Vóór verhoging van de norm die de Belastingdienst gesteld heeft om werkgevers aan werknemers een (belastingvrij) bedrag (€ 1815 per vijf jaar) uit te keren. Dit bedrag is bedoeld voor de inrichting van een werkplek aan huis. - Minder files op de Nederlandse en Europese wegen door het thuiswerken te stimuleren. Energiezuinig en duurzaam wonen: - Energiezuinig wonen door het bevorderen van goede daglichtoplossingen en het gebruik van zonne-energie. - Druk verminderen op de huidige huizenmarkt en het milieu door huizenbezitters te stimuleren het maximale aantal vierkante meters uit hun woning te halen in plaats van te verhuizen. Woongenot: - Meer ruimte toegankelijk maken voor iedereen. - Bewustzijn creëren dat mensen meer (ongebruikte) ruimte in huis hebben dan ze denken. - Meer daglicht in huis mogelijk maken (uit onderzoek blijkt dat daglicht belangrijk is voor de gezondheid van de mens). THUISWERKEN Een van de belangrijkste speerpunten van Leef Groots is het stimuleren van thuiswerken. Verschillende onderzoeken tonen aan dat meer thuiswerken kan leiden tot een forse daling van het aantal files, minder stress en meer flexibiliteit om eigen tijd in te delen. In februari van dit jaar nam GroenLinks al het initiatief voor een wet die voorziet in een thuiswerkrecht van maximaal één dag per week, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang dit onmogelijk maakt. De Leef Groots beweging ondersteunt deze initiatiefwet, vooral nu blijkt dat door de recessie steeds minder mensen thuis werken. Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy in opdracht van Leef Groots over het gebruik van de zolders in Nederland blijkt dat 15% van de werknemers enkele dagen per week thuis wil werken, mits hun zolder daarvoor goed is ingericht. Driekwart van de zolders wordt momenteel gebruikt als rommelhok. Zowel huiseigenaren (19%) als huurders (11%) van woningen vinden een werkplek op zolder een belangrijk middel om files te bestrijden. Bovendien leidt een zolderverbouwing tot waardevermeerdering van het huis, de gemiddelde hypotheekwaarde van een zolderruimte is 65.000 Euro! Een kwart van alle respondenten uit het onderzoek is van mening dat de overheid subsidie moet verstrekken voor het verbouwen van een zolder naar een werkplek. “Inzet van Leef Groots kan de zolder tot een effectief wapen maken in de strijd tegen files,” stelt Michel Kalis “Dus steun Leef Groots!” www.leefgroots.nl Noot voor de redactie Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Olivia M.C. Smulders PR Consultant Leef Groots O.M.C. WORKS Achillesstraat 122-I 1076 RJ Amsterdam e. [email protected] t. 06.29344552 www.omcworks.nl

Trefwoorden: Beweging, Energiezuinig En Duurzaam Wonen, Europese Verkiezingen, Leef Groots, Woongenot, Www.leefgroots.nl,