Angst voor Deflatie

Angst voor Deflatie van Paerel Vermogensbeheer

Door: Paerel Vermogensbeheer  26-01-2009
Trefwoorden: Economisch, Deflatie

Dit wordt een economisch zeer moeilijk jaar. Daar is bijna iedereen het wel over eens. Desondanks rekenen veel experts erop dat de beurzen herstellen tijdens een recessie. Is dat wel gerechtvaardigd? 

Laten we eens een paar cijfers bekijken. De gemiddelde koersstijging over zes maanden, gerekend twaalf maanden na het begin van een recessie, bedroeg over de afgelopen honderd jaar 10 procent. Als we alleen de periode na de Tweede Wereldoorlog bekijken, was dit zelfs 18 procent.

Collegabelegger Corné van Zeijl heeft onlangs nog een maandelijkse enquête onder Nederlandse beursspecialisten gehouden. De consensus was dat de AEX dit jaar 23 procent stijgt. Aangezien het in deze enquête om een jaarrendement gaat, lijken de verwachtingen historisch gezien zeker te verantwoorden. Maar ik wil hier niet de indruk geven dat ik dergelijke voorspellingen al te serieus neem.

Waar het om gaat, is dat de meeste beleggers uitgaan van een flink herstel. Daarbij wordt vaak gewezen op het feit dat een beurs daalt vlak voor en na een recessie. En juist zou stijgen als de economie er het slechtst voorstaat. Ik ben best positief over 2009. Ik reken op een herstel van de aandelenkoersen. Maar geldt dit niet vooral voor de tweede helft van dit jaar?

Deflatie
Want vergeet niet dat ook de angst voor deflatie nu een belangrijke rol speelt op de beursvloeren. De kans op deflatie is zeker aanwezig, want de prijzen zijn de afgelopen tijd gedaald. In november met 1,7 procent vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis is de inflatie (exclusief voeding en energie) inmiddels gezakt tot 1 procent. Het inflatiecijfer van 16 januari laat wederom een daling zien van 0,7 procent, wat op jaarbasis betekent dat we voor het eerst sinds 1955 deflatie hebben (-0,1 procent).

Prijzen dalen doorgaans nog verder tijdens het hoogtepunt van een recessie, dus de inflatie kan zo maar verder afnemen. En het gemiddelde rendement blijkt in het verleden flink te zijn achtergebleven in situaties van economische malaise en een lage inflatie.

Economen voorspellen nu nog voor het eerste kwartaal van 2010 een groei en inflatie van minder dan 2 procent. Dit zou betekenen dat het nu nog te vroeg is om in te stappen. Het is daarnaast mogelijk dat de economische groei en de prijsstijging dan negatief is. Dan zou het verwachte rendement met -11 procent zelfs fors negatief uitkomen.

Ook moet gekeken worden naar de duur van de recessie. Stelregel is: een financiële crisis veroorzaakt meestal een langdurige periode van economische krimp. De gemiddelde recessie sinds 1900 kende een looptijd van tussen de zes en achttien maanden. Uit onderzoek van Reinhart en Rogoff blijkt dat de recessie die volgt op een financiële crisis gemiddeld 23 maanden duurt. Het is waarschijnlijk dat de huidige crisis ook zo lang duurt.

Conclusie
Het is op basis van bovenstaande voorbarig om nu al vol in aandelen te gaan. De recessie is daarvoor te hevig. Er zijn te weinig indicaties dat de economie zich snel zal herstellen. En er is nog altijd het risico van deflatie. Zolang hier geen verandering in komt is een neutrale weging voor aandelen het beste advies. Wij adviseren wel om bedrijfsobligaties en high yield te overwegen vanwege de extreme onderwaardering in deze segmenten.Michel Klaster is directeur van Paerel Vermogensbeheer. Eerder werkte hij als Fund Manager bij Blue Sky Group (KLM) en Fortis. Paerel Vermogensbeheer beheert beleggingsportefeuilles voor particulieren en kleine instituten. Klaster is econometrist en macro-econoom en baseert zijn visie niet alleen op kwantitatieve en economische modellen maar ook op technische analyse. Hij geeft regelmatig in de media zijn visie op de beurs en de economie. Klaster heeft diverse beleggingsfondsen opgericht waaronder het Paerel Alternative Fund. Dit mixfonds belegt in diverse alternatieve beleggingscategorieën. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging, die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De beleggingsfondsen of andere financiële titels die worden besproken kunnen onderdeel uitmaken van de portefeuilles van Paerel. Surf naar www.paerel.nl voor de meest recente portefeuille overzichten. Paerel Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Paerel.nl. Vragen of reacties kunt u mailen naar m.klaster@paerel.nl

Trefwoorden: Deflatie, Economisch

Contact Paerel Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share