Eén rally maakt nog geen lente

Eén rally maakt nog geen lente van Paerel Vermogensbeheer

Door: Paerel Vermogensbeheer  27-04-2009
Trefwoorden: Rally, Column, Paerel

---> http://www.belegger.nl/Eén_rally_maakt_nog_geen_lente-5774.column

Is het huidige herstel van de aandelenmarkten een teken dat de wereldeconomie langdurig herstelt? Aan de hand van scenario's van het World Economic Forum en twee eigen scenario's, bereken ik de kans. De planningstermijn is hierbij 2020.

De reactie van Europese beleidsmakers op de kredietcrisis heeft veel te lang op zich laten wachten. Een snellere, doortastende respons had de economische neergang kunnen beperken, aldus het IMF in haar deze gepubliceerde World Economic Outlook. Nu wacht de eurozone in 2009 een krimp van 4,2%, terwijl de Verenigde Staten - waar de crisis is begonnen - slechts tegen een min van 2,8% aankijkt. Voor 2010 rekent het IMF op een krimp van 0,4% in de eurozone en voor de wereldeconomie als geheel raamt het IMF een herstel in 2010 van 1,9%.

Wat de reactiesnelheid betreft zit er zeker een kern van waarheid in deze beschuldigingen aan het adres van Europese regeringsleiders. Toch is enige nuance hier op zijn plaats. Het begrotingstekort in de VS zal namelijk 13,2% bedragen van het BBP, terwijl dit in Nederland minder dan 3% is. Bovendien kunnen we pas later, als de crisis is afgelopen, goed vaststellen wie het meest accuraat heeft gehandeld. Misschien heeft Amerika zijn kruit wel te vroeg verschoten?

Scenario’s World Economic forum

De economen van het World Economic Forum hebben de factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de lange termijn ontwikkeling. Deze factoren staan hieronder weergegeven. Deze factoren variëren in belangrijkheid (verticale as) en onzekerheid (horizontale as). Demografische ontwikkelingen bijvoorbeeld (rode stip linksboven) zijn erg belangrijk, maar kennen een hoge mate van voorspelbaarheid. Deze factor wordt dus constant gehouden over alle scenario’s. Aangezien de opkomende landen gemiddeld gezien een veel gunstigere demografie hebben dan de ontwikkelde landen zien we in alle scenario’s een hogere groei in deze landen.

Voorbeelden van factoren die èn belangrijk èn onzeker zijn, zijn de mate van internationale samenwerking en globalisering, en de geopolitieke machtsverdeling en de innovatiekracht van de diverse economische blokken. De vier scenario’s zijn vooral te onderscheiden door verschillen in dit soort factoren. In onderstaande figuur zijn de vier scenario’s weergegeven met op de horizontale as de machtsverdeling tussen Oost en West en verticaal de mate van wereldwijde samenwerking.

Scenario 1: Re-engineered Western centrism
Dit scenario gaat uit van een hoge mate van internationale samenwerking en financiële homogeniteit. Belangrijk kenmerk van dit scenario is dat het Westen zijn hegemonie behoudt op het terrein van innovatie. Met name op het gebied energie, milieu en dienstverlening worden belangrijke doorbraken gerealiseerd zodat de groei opnieuw kan aantrekken. De wereldwijde groei bedraagt circa 3,6%.

Scenario 2: Rebalanced Multilateralism
In dit scenario is er ook sprake van veel samenwerking, maar is de macht veel evenwichtiger verdeeld tussen Oost en West als gevolg van de sterke opmars van de opkomende landen. Deze landen spelen ook een sleutelrol in de innovatie en zijn de motoren achter de wereldwijde groei. Het Westen ondergaat nog diverse crises maar realiseert zich dat samenwerking de enige duurzame uitweg biedt. De groei bedraagt circa 3,2%.

Scenario 3: Financial Regionalism
Ook in dit scenario is het Oosten de dominante factor achter de wereldwijde groei. Bijzonder aan dit scenario is dat er feitelijk sprake is van een ontkoppeling. Europa en de VS kunnen namelijk niet meekomen en krijgen met een zeer hardnekkige crisis. Desalniettemin weet Azië op eigen kracht een groeiontwikkeling te ontketenen (wereldwijd 3,2%) dankzij vele innovaties, een sterke interne markt en intensieve samenwerking binnen het economische blok.

Scenario 4: Fragmented Protectionism
Dit is het meest negatieve scenario met weinig samenwerking, veel protectionisme en een Azië dat zonder de groei van het Westen rekening moet houden met een afnemende groei. Belangrijkste oorzaak van deze ontwikkeling is het deflatiespook dat zijn destructieve rol zal kunnen spelen. Wereldwijd bedraagt de groei slechts 2,3%

Scenario’s Paerel
Naast deze vier scenario’s houdt Paerel rekening met een tweetal andere scenario’s. Ten eerste is er het scenario dat door de enorme monetaire en fiscale impulsen niet deflatie, maar inflatie het probleem wordt. Dit scenario noemen we Stagflation. Ook in dit scenario is de verwachte groei laag maar de gevolgen voor aandelen zijn minder ernstig. Bedrijven passen zich immers makkelijker aan in geval van inflatie. Het laatste scenario is een betrekkelijk gematigd scenario waarin enerzijds een pijnlijk herstructureringsproces de groei in de weg staat, maar dit leidt niet tot deflatie of hyperinflatie zodat extreme uitkomsten uitblijven. Verschil met het Multilateralism scenario is dat de rol van Azië minder dominant is. We noemen dit scenario Soft Landing.

Conclusies
Interessant natuurlijk dit soort scenario’s, maar wat kunnen we er nu mee? Om conclusie te kunnen trekken voor de aandelenmarkt heb ik voor alle zes mogelijke scenario’s kansen (kolom kans) en scores tussen 0 en 100% (laatste kolom) voor de aandelenmarkt gegeven, rekening houdend met de huidige koerscorrecties. In onderstaande tabel vinden we de conclusies.

Zoals uit de tabel valt af te lezen hangt de score voor aandelen sterk af van het scenario wat we gaan krijgen. Krijgen we oorlogen en wordt het globaliseringproces tot staan gebracht (scenario 1-3)? Leidt Bernanke’s beleid tot hyperinflatie (scenario 3)? Zijn opkomende markten (EM) inderdaad zoals het WEF suggereert in staat zich los te koppelen (scenario 2 en 5)? Kan het Westen dankzij baanbrekende innovaties en adequate reacties hun machtsbasis herstellen? Ik laat het aan de lezer om zijn eigen kansverdeling los te laten op deze scenario’s.

Op basis van onze wegingen is de score 30%. Dit is één van de redenen dat we (nog) terughoudend zijn met aandelen en ondanks de huidige rally niet verder gaan dan een neutrale positie. Interessant detail van de tabel is dat we de kans op een wereld van samenwerking fractioneel lager (45%) inschatten dan een wereld waarin de economische blokken meer op zichzelf zijn aangewezen (55%). De beleidsreacties van Europa zijn hiermee in overeenstemming en zijn wellicht minder naïef dan het IMF suggereert. Immers zowel bij scenario 1 (deflatie), 2 (regionalisme) als 3 hyperinflatie) is het hebben van een uit de hand gelopen begrotingstekort de slechts mogelijke uitgangspositie.

Lezers die geïnteresseerd zijn in het WEF-rapport kunnen dit toegestuurd krijgen na een mail naar [email protected]Michel Klaster is directeur van Paerel Vermogensbeheer. Eerder werkte hij als Fund Manager bij Blue Sky Group (KLM) en Fortis. Paerel Vermogensbeheer beheert beleggingsportefeuilles voor particulieren en kleine instituten. Klaster is econometrist en macro-econoom en baseert zijn visie niet alleen op kwantitatieve en economische modellen maar ook op technische analyse. Hij geeft regelmatig in de media zijn visie op de beurs en de economie. Klaster heeft diverse beleggingsfondsen opgericht waaronder het Paerel Alternative Fund. Dit mixfonds belegt in diverse alternatieve beleggingscategorieën. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging, die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De beleggingsfondsen of andere financiële titels die worden besproken kunnen onderdeel uitmaken van de portefeuilles van Paerel. Surf naar www.paerel.nl voor de meest recente portefeuille overzichten. Paerel Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Paerel.nl. Vragen of reacties kunt u mailen naar [email protected]


Trefwoorden: Column, Paerel, Rally,

Contact Paerel Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share