Hoezo Recessie?

Hoezo Recessie? van Paerel Vermogensbeheer

Door: Paerel Vermogensbeheer  03-02-2009
Trefwoorden: Column Michel Klaster

Hoezo Recessie?

Nu de recessie in de VS zich gaat verdiepen en ook Nederland niet ontkomt aan het R-woord, staan de bedrijfswinsten aan de in Amsterdam genoteerde bedrijven sterk onder druk. Zo is de verwachting dat de gemiddelde winst in 2009 zal dalen met 30%.

Voor een aantal financiële waarden, waaronder ING, is het de vraag of er überhaupt zwarte cijfers kunnen worden geschreven. De malaise is breed verspreid over de sectoren: olie, chemie, uitgevers, uitzenders, de detailhandel.

Er zijn nauwelijks sectoren aan te wijzen die zich weten te onttrekken aan de kredietcrisis. Toch zijn er ook een aantal bedrijven die daadwerkelijk profiteren van de kredietcrisis. Deze bedrijven zullen in deze column nader worden geanalyseerd. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar bedrijven die wel ‘crisis proof’ blijken te zijn maar die als gevolg van de koersdalingen inmiddels wel op zeer aantrekkelijke waarderingsniveaus staan.

AEX-bedrijven die doorgroeien in de crisis

Voor onze selectie hebben we gekeken naar die bedrijven in de AEX-index die ondanks de crisis gewoon doorgroeien. Als we 2007 als uitgangspunt nemen (nog lang niet alle 2008 cijfers zijn bekend) en als we de voorspellingen van de analisten voor 2009 als uitgangspunt nemen, dan blijkt dat er twaalf bedrijven winststijgingen laten zien.

Van deze twaalf bedrijven vallen er wat ons betreft zes bedrijven af, bijvoorbeeld omdat we de winststijging niet vertrouwen (o.a. Unibail-Rodamco) of omdat we de balans onvoldoende sterk vinden (Wolters Kluwer). Alleen beleggen op basis van winstgroei, zeker als die door analisten wordt becijferd, is immers geen verstandige strategie.

Als we de bedrijven rangschikken op winstgroei zien we KPN en Ahold fier bovenaan staan. De (verwachte) winstgroei is 34% respectievelijk 29% en dat is hoger dan de lange termijn groei voor deze bedrijven. Ook Fugro scoort met 22% relatief goed tegenover een AEX groei van -8%. Bij de winstgroei van de AEX moet overigens worden bedacht dat dit is berekend op basis van de huidige indexgewichten. Als we rekening houden met de veel hogere wegingen in 2007 van bijvoorbeeld de financiële waarden dan zou de winstdaling meer dan twee maal zo sterk zijn geweest.

Klopt het verhaal achter de winstgroei?

Zoal bekend hebben analisten geen tot weinig toegevoegde waarde voor wat betreft het voorspellen van koersbewegingen en zijn ze structureel te positief als het gaat om het inschatten van de winstontwikkeling. Daarom is het van belang om ook zelf te blijven nadenken. Is het logisch dat juist deze zes bedrijven komen boven drijven?

Ik denk het wel. KPN, Heineken en Unilever (telefonie, bier en pindakaas blijven we altijd consumeren) zijn altijd al bedrijven geweest die bekend stonden om hun defensieve kwaliteiten in tijden van recessie. Ahold is een meer opvallende verschijning in dit rijtje omdat Ahold opereert aan de bovenkant van haar markt. Zij weten echter slim te profiteren van de economische malaise.

Zo is het restaurantbezoek in de tweede helft van 2008 dramatisch gedaald, maar zijn de aankopen van luxe etenswaren juist toegenomen. Ook de focus op lage prijzen in de meest recente reclamecampagnes laat zien dat Albert Heijn goed inspeelt op de marktomstandigheden.

Voor Fugro ligt de winststijging eveneens minder voor de hand omdat Fugro haar diensten aanbiedt aan olieconcerns en deze hard geraakt zijn door de olieprijs daling van $147 naar nu $40 per vat. Bij Fugro speelt echter dat de orderportefeuille zo vol zit dat dit niet een materieel effect zal hebben op het te verwachten resultaat in 2009. Alleen als de olieprijs ook in 2010 nog lager is dan zeg $50 zal het resultaat hier mogelijk hinder van gaan ondervinden.

Wij gaan echter uit van aanzienlijke olieprijsstijgingen in de loop van 2010 tot mogelijk boven de $100. SBM tenslotte, is eveneens een interessante naam in dit lijstje. Ook hier is de winststijging op orde gebleven door de goed gevulde orderportefeuille. De zwakke orderintake in 2009 maakt SBM echter wel kwetsbaar voor de langere termijn.


Alles overziende is Fugro de beste keus

In bovenstaande tabel is ook af te lezen wat de koers / winstverhouding is op basis van de winst van 2007 en wat het rendement is geweest over de afgelopen 12 maanden. Wat opvalt is dat de relatief goede fundamentele ontwikkelingen bij KPN en Ahold ook zijn af te lezen in de koersontwikkeling. Als enige aandeel in de AEX liet Ahold zelfs een plus noteren van 14% en bij KPN bleef het verlies beperkt tot 17% (AEX ex dividend -44%).

De waarderingen van deze aandelen zijn dan ook inmiddels bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde van de AEX. Wat dat betreft lijkt Fugro de betere keus. De waardering is gunstiger dan de AEX, het aandeel is meer dan evenredig afgestraft (-50%) en zoals gezegd blijft de winstgroei tot en met 2009 op peil. Het laatste en zeker niet minst belangrijke aspect is natuurlijk het technisch beeld. Voor deze aandelen is er momenteel een neutraal technisch beeld (Bron: quoteweb). Dit verandert de eindconclusie dus niet.

Voor wat betreft de aandelen die in de periode 2007-2009 naar verwachting een dubbelcijferige winstgroei halen en daarmee als ‘crisis proof’ kunnen worden bestempeld, lijkt Fugro het meest aantrekkelijk. In de volgende column gaan we kijken of er ook small en midcaps zijn die voldoen aan ons criterium: crisis proof, maar flink in de uitverkoop.

 


NB: Paerel Vermogensbeheer belegt voor een groot deel van haar cliënten in KPN, Ahold en Unilever. De auteur belegt privé met name in beleggingsfondsen en heeft geen posities in de genoemde aandelen. Michel Klaster is directeur van Paerel Vermogensbeheer. Eerder werkte hij als Fund Manager bij Blue Sky Group (KLM) en Fortis. Paerel Vermogensbeheer beheert beleggingsportefeuilles voor particulieren en kleine instituten. Klaster is econometrist en macro-econoom en baseert zijn visie niet alleen op kwantitatieve en economische modellen maar ook op technische analyse. Hij geeft regelmatig in de media zijn visie op de beurs en de economie. Klaster heeft diverse beleggingsfondsen opgericht waaronder het Paerel Alternative Fund. Dit mixfonds belegt in diverse alternatieve beleggingscategorieën. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging, die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De beleggingsfondsen of andere financiële titels die worden besproken kunnen onderdeel uitmaken van de portefeuilles van Paerel. Surf naar www.paerel.nl voor de meest recente portefeuille overzichten. Paerel Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Paerel.nl. Vragen of reacties kunt u mailen naar m.klaster@paerel.nlTrefwoorden: Column Michel Klaster

Contact Paerel Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share