Hyperinflatie? Biflatie!!

Hyperinflatie? Biflatie!! van Paerel Vermogensbeheer

Door: Paerel Vermogensbeheer  13-07-2009
Trefwoorden: Economie, Inflatie, Deflatie

http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=44440

Met een inflatie die inmiddels negatief is (-0,1%), is het curieus dat de ene na de andere beleggingsgoeroe juist waarschuwt voor geldontwaarding. Hebben ze gelijk en wat betekent dit voor beleggers? In het (hyper)inflatiekamp zien we een bonte verzameling economen en beleggers. John Taylor, uitvinder van de Taylor Rule, Nassin Taleb, auteur van het veelgeprezen boek The Black Swan, maar ook topbeleggers als Mark Faber, Warren Buffet en Jim Rogers.

Eén van de grafieken die door de voorspellers van inflatie vaak wordt gebruikt is die van de balans van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. Deze is geëxplodeerd sinds de crisis vorig jaar zomer uitbrak.

Milton Friedman, één van de grondleggers van de monetaristische visie op de economie, heeft ooit gezegd: “Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”.

M * V = P * T
Daarmee bedoelt hij dat de oorzaak van inflatie altijd te vinden is in een overschot aan geld in het systeem. Als we deze redenatie omdraaien, dan impliceert dit dat te veel geld vroeg of laat tot inflatie moet leiden. Een redenatie waar weinig tegen in te brengen is en wellicht ook door zijn eenvoud momenteel veel aanhangers kent.

Hoewel ik niet ontken dat centrale banken en zeker de Amerikaanse doorgaans de neiging hebben meer geld te drukken dan nodig is, ga ik niet mee met deze verstrekkende conclusies. Naast de geldhoeveelheid (M) is namelijk ook de omloopsnelheid (V) van geld van belang en deze is juist sterk gedaald sinds de crisis.

Consumenten gaan meer sparen en minder uitgeven en banken blijven massaal op hun geld zitten. Zoals in de onderstaande verkeersvergelijking van Fisher is af te lezen zal er alleen inflatie (stijgende P) ontstaan als de geldhoeveelheid meer is gestegen dan de omloopsnelheid: M * V = P * T


Voorlopig van -1% tot +2%
Een blik op de inflatieontwikkeling in de VS laat zien dat het effect van de gedaalde omloopsnelheid duidelijk dominant was. Uiteraard is het zo dat als de economie zich weet te herstellen, de consumptiedrift van de consument weer op gang komt en de banken hun balansen oppompen inflatie wel degelijk een gevaar is.
Ik zie dat de komende vijf tot tien jaar echter niet gebeuren. Voorlopig moeten we het doen met een wereld waarin de werkloosheid meer dan 10% bedraagt, de economische groei gemiddeld 1,5% is en waar de consument de spaarrekening verkiest boven de tweede of derde auto. Zo bezien is hyperinflatie geen logische uitkomst.

De inflatie beweegt zich eerder in een range van -1% tot +2%. In de discussie deflatie versus inflatie is recent een term toegevoegd: biflatie. De situatie dat grondstoffen en andere basisproducten sterk in prijs stijgen (inflatie), terwijl schuld gerelateerde, minder essentiële producten (megahuizen en andere luxegoederen) dalen.

Biflatie
Een dergelijke ontwikkeling is in mijn ogen realistisch. De argumenten van de inflatie- en deflatievoorspellers uit deze en mijn vorige column zijn ook de onderbouwing van het biflatiescenario, maar dan op verschillende markten. Doordat beide ontwikkelingen zich tegelijkertijd manifesteren is het eindresultaat gematigde inflatie.

Ook de opkomst van opkomende markten past bijvoorbeeld naadloos in het biflatiescenario. De consumenten uit opkomende landen hebben met uitzondering van enkele Chinese miljardairs en Russische oligarchen vooral behoefte aan basisproducten en grondstoffen. De schaarste op de grondstoffenmarkt komt dan ook terug.

Daarentegen zijn luxe-artikelen structureel in een baisse-markt beland. Veel ondernemingen en particulieren in het westen zullen de komende jaren moeten gaan bezuinigen om te overleven. Dat doe je in eerste instantie niet op voedsel, gas, water en licht, maar juist op vliegvakanties, auto’s en boten.

Profiteren
Het meest waarschijnlijke scenario voor de komende jaren is daarom een zwakke groei, een gematigde inflatie en opvallend grote verschillen tussen markten onderling. Wat kunnen we hiermee als belegger? Voor obligaties zal het niet de beste tijd zijn. De lage inflatie en groeicijfers impliceren dat de korte rente laag blijft.

Het is maar de vraag of de lange rente hiervan kan profiteren. De balansen van overheden verslechteren in dit klimaat namelijk verder, zodat obligaties hun glans van veilige haven steeds meer gaan verliezen. Aandelen dan maar? In principe ja, maar wees selectief. Want dit is ook de periode van het kaf en het koren.

Met een focus op grondstoffen, opkomende markten en westerse bedrijven die vanwege hun producten en balans minder gevoelig zijn voor de komende magere jaren zijn zeker goede rendementen mogelijk. Een voorbeeld van een fonds dat kan profiteren van deze ontwikkelingen is het Comgest Growth Emerging Markets. Dit belegt in opkomende markten en richt zich met name op bedrijven die essentiële diensten en producten leveren, met name in de consumentensector. Meer weten over dit fonds? Op IEX Profs analyseer ik het uitgebreid. ( http://www.iexprofs.nl/analyses/Beleggingsfondsen/44360/Oost-West-Comgest-best.aspx )

Trefwoorden: Biflatie, Deflatie, Economie, Geldhoeveelheid, Inflatie, Paerel,

Contact Paerel Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share