Verandering: ook op de beurs?

Door: Paerel Vermogensbeheer  07-11-2008
Trefwoorden: Belegger, Paerel, Presidentsverkiezing,

4 november 2008 zal de geschiedenisboeken ingaan als een historische dag. Voor het eerst in haar bestaan heeft de Verenigde Staten gekozen voor een zwarte president. De overmacht waarmee dit is gebeurd, maakt deze overwinning extra bijzonder. Het enthousiasme over de overwinning wordt groots gevierd. De vraag is of beleggers kunnen delen in deze euforie.

Het inschatten van de gevolgen van een presidentsverkiezing voor de beurzen is lastig. Niet alleen vanwege de bekende discrepanties tussen wat beloofd wordt tijdens de campagne en de werkelijkheid na de inauguratie, maar ook vanwege de vele andere factoren die een rol spelen. Toch doen we hier een poging. Om een evenwichtig beeld te krijgen, kijken we vanuit verschillende invalshoeken: zowel historisch/statistisch als beleidsmatig/psychologisch.

Herhaalt de geschiedenis zich?
Allereerst de statistieken. Zoals ook in de column van Freddie van Mulligen valt na te lezen, worden sinds de Tweede Wereldoorlog onder democratische presidenten hoger dan gemiddelde rendementen behaald. Vooral in het eerste jaar na de verkiezingen. Verklaring hiervoor is de stimulerende werking van de verhoogde overheidsuitgaven.

Het gemiddeld behaalde rendement bedroeg 16% tegen een langjarig gemiddelde van circa 8%. Hoewel de verschillen in rendement materieel lijken te zijn, moeten we grote vraagtekens zetten bij dergelijke statistieken. Het aantal benodigde Democratische presidenten om dit verschil significant te laten zijn bedraagt veertig. Sinds de Tweede Wereldoorlog bedraagt het aantal Democratische presidenten echter zes, zodat er dus onvoldoende waarnemingen zijn voor verstrekkende conclusies.

De omstandigheden waarin Obama op 20 januari 2009 de scepter van Bush zal overnemen, zijn buitengewoon ongunstig. We hebben tenslotte te maken met de ergste financiële crisis sinds 75 jaar. De enige twee presidenten die zich in een vergelijkbaar parket bevonden, waren Roosevelt tijdens de Grote Depressie en Reagan (die overigens Republikein was) tijdens de diepe recessie begin jaren tachtig. Als we de beursprestatie in het eerste jaar van deze presidenten bekijken, respectievelijk +50% en +0%, dan betekent dit eveneens goed nieuws voor Obama. Ook hier is echter het aantal waarnemingen te klein (in dit geval zou acht voldoende zijn) voor statistisch verantwoorde conclusies. We kunnen dus slechts een kleine plus noteren als het gaat om de geschiedenis van de rendementen van een Democratische president in crisistijd.

De beleidsvoornemens van Obama
Obama heeft een lange rij beleidsvoornemens aangekondigd om de problemen het hoofd te bieden. Denk hierbij aan ingrepen om de huizenmarkt te ondersteunen, belastinghervormingen om de welvaart ‘eerlijker’ te verdelen, een betere toegang tot gezondheidszorg en forse investeringen in klimaatvriendelijke projecten. De rode draad voor de belegger is dus hogere uitgaven en meer overheidsbemoeienis. Op de korte termijn is vooral het eerste gunstig voor de beurs. De consumenten en bedrijven laten het immers afweten de komende kwartalen. De grotere rol van de overheid zou normaal gesproken negatief moeten worden opgevat voor beleggers. In de huidige uitzonderlijke situatie neig ik echter toch naar een positieve conclusie. Immers veel van de problemen zijn terug te leiden naar het gebrek aan overheidssturing en toezicht. Zolang er geen sprake is van overdrijving zou dit uiteindelijk toch positief kunnen uitpakken.

Hoewel de aandacht de afgelopen dagen vooral is uitgegaan naar de verkiezing van de president, zijn de verkiezingen van het Congres en de Senaat (een derde van de zetels) minstens zo belangrijk. Het feit dat de Democraten overal de meerderheid hebben gekregen is van veel groter belang dan de kwaliteit van beleidsvoornemens. Zonder meerderheid in het Congres is het doorvoeren van grote veranderingen nagenoeg onmogelijk. Dit is dan ook het beste nieuws van deze verkiezingsuitslag. Eindelijk een overheid die slagvaardig kan optreden. Iets dat met name in crisistijd van groot belang is, ook voor beleggers.

Wat te doen?
Voor de langere termijn blijft voorzichtigheid geboden als gevolg van de ernst van de problemen. Een gunstige verkiezingsuitslag alleen is onvoldoende om het tij te doen keren. Cruciaal voor een duurzaam herstel is hoe de nieuw gekozen Democratische regering de structuur van de Amerikaanse economie weet te versterken en het vertrouwen weet te herstellen. Beleggers dienen echter wel rekening te houden met een eindejaarsrally, mede gevoed door deze gunstige verkiezingsuitslag. Om extra te kunnen profiteren van een eventueel herstel adviseren wij alternatieve energiebedrijven. Deze sector is door dalingen van aandelenmarkten en de olieprijs flink afgestraft. Dit is echter één van de sectoren waarin Democraten fors willen investeren met het oog op een meer duurzame energievoorziening. Het KBC Eco Fund Alternative Energy is onze favoriet op dit terrein.


Michel Klaster is directeur van Paerel Vermogensbeheer. Eerder werkte hij als Fund Manager bij Blue Sky Group (KLM) en Fortis. Paerel Vermogensbeheer beheert beleggingsportefeuilles voor particulieren en kleine instituten die met name bestaan uit beleggingsfondsen. Klaster heeft onder andere het Paerel Alternative Fund opgericht en jarenlang beheerd. Dit mixfonds belegt in diverse alternatieve beleggingscategorieën. Deze publicatie is samengesteld door Paerel Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Paerel Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten kan Paerel Vermogensbeheer B.V. niet instaan. De lezer dient zelf voor aankoop van de genoemde fondsen in deze column te onderzoeken of deze passen binnen het risicoprofiel. Bij twijfel adviseren we u contact op te nemen met een vermogensbeheerder of intermediair. Paerel Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Paerel Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank. Voor de uitgebreide disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Paerel.nl.

Trefwoorden: Belegger, Paerel, Presidentsverkiezing,

Contact Paerel Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share