Waar ligt de bodem?

Waar ligt de bodem? van Paerel Vermogensbeheer

Door: Paerel Vermogensbeheer  18-03-2009
Trefwoorden: Analyse, Herstel, Bodem

Mij wordt vaak de vraag gesteld of we de bodem nu hebben bereikt. Als een AEX kan zakken naar de 200 waarom dan niet naar de 150? Het vinden van bodems (en toppen) is zo ongeveer de heilige graal binnen de beleggingswereld. Technische analyse is redelijk goed in staat om een trend te identificeren. Als we ook het einde van de trend kunnen voorspellen, dan hebben we een zeer krachtig wapen in handen om onze verliezen van de afgelopen jaren weer in te lopen.

Om de vraag te beantwoorden of dit nu echt de bodem is, heb ik acht indicatoren op een rij gezet. Deze staan hieronder afgebeeld. De scores kunnen worden gelezen als kansen dat de beurs gaat herstellen. Om te beginnen is het bij een flinke (bearmarket) rally altijd belangrijk om te kijken, of er genoeg geld langs de kant staat geparkeerd.

Positieve oordelen
Als de angsthazen (of slimmeriken, het is maar net hoe je het bekijkt) massaal hun geld hebben geparkeerd op spaarrekeningen en geldmarktfondsen, dan is dat positief. Op dit moment is er voor het eerst sinds zestien jaar meer geld belegt in geldmarktfondsen dan in aandelenfondsen, dus aan deze voorwaarde is voldaan.

Omdat echter de cashpositie binnen beleggingsfondsen niet overdreven hoog is gaan we niet verder dan een gematigd positief oordeel (80%). Andere gematigd positieve oordelen vinden we bij:

Het sentiment (70%),
De intermarket analyse (70%),
De leading indicators (60%)
De waarderingen (80%).


Kan niet slechter?
Bij het sentiment gaat het om beleggersvertrouwen, mean reversion, VIX, volumes, oscilators - het zit er allemaal in. Bij de intermarketanalyse zijn de ontwikkelingen op obligatie- en valutamarkten van belang. Het positieve oordeel is te verklaren doordat credit spreads de laatste maanden zijn gedaald en de dollar sterk is gebleven. Bij de leading indicators is het zoals bekend nog zoeken naar lichtpuntjes. Het licht positieve oordeel is gebaseerd op het feit dat de meeste belangrijke indicatoren niet meer dalen, of zelfs boven het dieptepunt noteren. De waarderingen tenslotte zijn op basis van onze maatstaven inmiddels gunstig te noemen, hoewel niet extreem.


Kredietmarkt
Hier tegenover staan twee negatieve scores. Ten eerste levert de technische analyse van S&P 500 en de meeste onderliggende aandelen nog een negatief of neutraal beeld op (40%). Ten tweede is de situatie op de kredietmarkt nog steeds moeizaam. De kredietvoorwaarden zijn zoals bekend zeer streng en de volumes zijn sterk afgenomen.  Ook op de Amerikaanse huizenmarkt is het nog te vroeg om van een uitbodeming te spreken. Beide oordelen worden samengevat onder de noemer thema’s (30%). Dit zijn de belangrijkste oorzaken van de huidige beurscrisis. Een herstel in één of beide markten is daarom belangrijk voor een structureel koersherstel.


Vergelijkingen
Een opvallende uitschieter zijn de historische analogieën, die scoren als enige positief (90%). De laatste bearmarket begon in 2000 en resulteerde in een 50%-daling van de S&P 500 op 640 handelsdagen na de piek. Nu zitten we op een vergelijkbaar percentage en is er ook sprake van een formatie van een dubbele bodem, net als in 2002. In de jaren zeventig zagen we ook uitbodeming rond -50%. Ook hier valt de snelheid van de daling op van de huidige crisis. Als we de boom & bustcycle van Japan over de huidige crisis leggen, dan zien we ook aanknopingspunten voor uitbodeming. Het moment van de rally van 1998 correspondeert met het heden.


Conclusie
Na de spectaculaire herstelbeweging dinsdag is de hoop op bodemvorming toegenomen. Als we de feiten laten spreken is optimisme voor een (bearmarket)rally inderdaad op zijn plaats. De meeste indicatoren wijzen hierop. Een disclaimer voor de langere termijn is dat na de opleving van 1998 in Japan nog veel ellende volgde. Als u gelooft in een deflatie- en depressiescenario, dan is dat een terecht punt. Dit onderwerp en daarmee samenhangend de lange termijn vooruitzichten voor de beurs bespreek ik in een volgende column.--------------------------------------------------------------------------------
Michel Klaster is directeur van Paerel Vermogensbeheer. Klaster is econometrist en macro-econoom en baseert zijn visie niet alleen op kwantitatieve en economische modellen maar ook op technische analyse. Klaster heeft diverse beleggingsfondsen opgericht waaronder het Paerel Alternative Fund. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging, die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De beleggingsfondsen of andere financiële titels die worden besproken kunnen onderdeel uitmaken van de portefeuilles van Paerel. Surf naar www.paerel.nl voor de meest recente portefeuille overzichten. Paerel Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank.

Trefwoorden: Analyse, Bodem, Herstel

Contact Paerel Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share