Start inschrijving CRM Award 2007

Start inschrijving CRM Award 2007 van Platform Klantgericht Ondernemen

Door: Platform Klantgericht Ondernemen  01-03-2007

Donderdag 15 november 2007 vindt voor de zesde keer de uitreiking van de CRM Award plaats. De uitreiking en het congres vinden plaats in Fort Voordorp te Groenekan (omgeving Utrecht). Zowel MKB- alsook grootbedrijven; not-for-profit en commerciële organisaties; bekende en minder bekende bedrijven die klantgericht ondernemen in de strategie van de organisatie hebben ingebed of hiermee bezig zijn, worden door het CRM Genootschap van harte uitgenodigd om de competitie aan te gaan.
De organisatie die volgens een vakkundige jury als voorbeeld fungeert voor andere bedrijven wat klantgericht ondernemen betreft, wint de CRM Award.

Inschrijven kan van 1 maart tot 15 juli 2007 via de website www.crmaward.nl. Bedrijven vullen via de website de online CRM Stadiascan in. Dit is de eerste fase van deelname. Hierna wordt hen een uitgebreide openvragenlijst gestuurd. In deze vragenlijst komen alle aspecten van CRM aan bod. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten nodigt de jury een aantal deelnemende bedrijven uit om een mondelinge toelichting op het CRM-project te geven. De jury besluit te zijner tijd of zij een bedrijfsbezoek nodig acht voor de besluitvorming bij de uitverkiezing van een winnaar. Alle deelnemende bedrijven ontvangen tijdens de uitreiking van de CRM Award een juryrapport. In dit rapport is de CRM Stadiascan opgenomen, maar er worden door de jury ook aanbevelingen gedaan op basis waarvan vervolgstappen kunnen worden gezet. Volgens deelnemers van afgelopen jaren maakt alleen het juryrapport het al meer dan waard om mee te dingen naar deze prijs.

Dit jaar bestaat de jury uit de volgende personen: Drs Arnoud Klerkx, Gartner Consulting; Prof. drTon Kuijlen, Universiteit van Tilburg; Drs Annemiek van Moorst, Tote-m business architects en Prof. dr Ed Peelen, Nyenrode Business Universiteit. Conform het juryreglement heeft Erna ter Weele, partner bij Acxiom wegens het voltooien van haar zittingstermijn, de jury verlaten. De jury en het bestuur zijn in nauw overleg over de toetreding van een nieuw jurylid.

De organisatie van de CRM Award - Prijs voor klantgericht ondernemen ligt volledig in handen van het CRM Genootschap. Zij wordt hierbij ondersteund door Maricken Cirkel en Drs Karin Rigterink (CiRi Marketing), e-mail: [email protected].

Het CRM Genootschap
Het CRM Genootschap is sinds 2002 het onafhankelijke kennisplatform op het gebied van CRM en klantgericht ondernemen. Inmiddels telt Het CRM Genootschap ruim 125 bedrijfslidmaatschappen. Vele honderden medewerkers van die bedrijven nemen jaarlijks deel aan de maandelijkse themasessies en andere activiteiten die worden georganiseerd. Voor meer informatie over het CRM Genootschap, www.crmgenootschap.nl


- EINDE BERICHT -


Voor redactionele informatie:
Het CRM Genootschap heeft het projectmanagement uitbesteed aan Maricken Cirkel en Drs Karin Rigterink (CiRi Marketing).
Voor meer informatie of fotomateriaal: [email protected]
(mobiel: 06 248 12 256 of 06 543 340 80).


Contact Platform Klantgericht Ondernemen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share