Start inschrijving CRM Award 2008

Start inschrijving CRM Award 2008 van Platform Klantgericht Ondernemen

Door: Platform Klantgericht Ondernemen  26-03-2008

Grote en kleine bedrijven en profit en non-profit organisaties die klantgericht ondernemen in de strategie van de organisatie hebben ingebed, worden door de CRM Association NL van harte uitgenodigd om mee te dingen naar deze award.

Inschrijven kan van 1 maart tot 15 juli 2008 via de website www.crmaward.nl. Bedrijven vullen via de website de online CRM Stadiascan in. De hiervan afkomstige resultaten worden niet meegenomen bij de jurybeoordeling, maar geven de fase weer waarin de organisatie zich bevindt op het gebied van CRM. De organisatie wordt gebenchmarkt met de andere bedrijven die deelnemen aan de CRM Award.

Hierna wordt een uitgebreide open vragenlijst toegestuurd. In deze vragenlijst komen alle aspecten van CRM aan bod. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten nodigt de jury een aantal deelnemende bedrijven uit om een mondelinge toelichting op het CRM-project te geven. De jury besluit te zijner tijd of zij een bedrijfsbezoek nodig acht voor de besluitvorming bij de uitverkiezing van een winnaar. Alle deelnemende bedrijven ontvangen tijdens de uitreiking van de CRM Award een juryrapport. In dit rapport zijn de resultaten van de CRM Stadiascan opgenomen, maar er worden door de jury ook aanbevelingen gedaan op basis waarvan vervolgstappen kunnen worden gezet. Volgens deelnemers van afgelopen jaren is het het juryrapport alleen al meer dan de moeite waard om mee te dingen naar deze prijs.

Organisaties die nog niet zeker zijn van deelname kunnen via de website www.crmassociation.nl ook de CRM Stadiascan invullen; zij worden gebenchmarkt met andere bedrijven uit het Nederlandse bedrijfsleven en het rapport met de resultaten wordt hen vrijwel direct per mail toegestuurd. Het biedt de mogelijkheid tot een self-assessment alvorens zij zich kandidaat stellen voor de CRM Award 2008.

Dit jaar bestaat de jury uit de volgende personen: Prof. dr. Janny Hoekstra, Rijksuniversiteit Groningen; Prof. dr. Ton Kuijlen, Universiteit van Tilburg; Drs. Annemiek van Moorst, TOTE-M business architects; Prof. dr. Ed Peelen, Nyenrode Business Universiteit; Drs. Patrick Ruijs, VODW Marketing; Drs.Theo Slaats, Deloitte Consulting; Conny Zijlstra, Capgemini Consulting.

De organisatie van de CRM Award – Prijs voor klantgericht ondernemen ligt volledig in handen van CRM Association NL. Zij wordt hierbij ondersteund door Maricken Cirkel-Hengeveld en Drs. Karin Rigterink (CiRi Marketing), e-mail: communicatie@crmaward.nl.

CRM Association NL
CRM Association NL is sinds 2002 het onafhankelijke kennisplatform op het gebied van CRM en klantgericht ondernemen. Inmiddels telt CRM Association NL ruim 175 bedrijfslidmaatschappen. Vele honderden medewerkers van die bedrijven nemen jaarlijks deel aan de maandelijkse themasessies en andere activiteiten die worden georganiseerd. Voor meer informatie over CRM Association NL, www.crmassociation.nl

Voor redactionele informatie:
CRM Association NL heeft het projectmanagement uitbesteed aan Maricken Cirkel-Hengeveld en Drs. Karin Rigterink (CiRi Marketing).
Voor meer informatie of fotomateriaal: communicatie@crmaward.nl
(mobiel: 06 248 12 256 of 06 543 340 80).


Contact Platform Klantgericht Ondernemen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share