Geluidsnet-meetpunten volgen het vlieggeluid boven Osdorp

Door: PublieksWerk  30-01-2009
Trefwoorden: Geluidsnet

Stadsdeel Osdorp heeft drie Geluidsnet-meetpunten in de woonwijk Aker in gebruik genomen. De aanleiding voor het plaatsen van de meetpunten was het toegenomen vlieggeluid door het Schiphol-experiment parallel starten, inclusief nieuwe uitvliegroutes, van afgelopen zomer. Het Stadsdeel wil de komende jaren de gevolgen van de verschillende aan- en uitvliegroutes boven Amsterdam-West kunnen volgen. Daarnaast kunnen de bewoners beter worden geïnformeerd over vlieggeluid.

Geluidsnet bouwt aan een sluitend netwerk van meetpunten rond Luchthaven Schiphol. Dit zogenaamde Geluidsnet Schiphol verzamelt voortdurend realistische en objectieve meetgegevens over het vlieggeluid van de nationale luchthaven.

Deelraadsbesluit
Zo’n tweehonderd inwoners namen in april en mei deel aan een digitale enquête, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Uit de enquête kwam naar voren dat 58 procent van de ondervraagden aangaf dat de geluidsoverlast ten opzichte van het voorgaande jaar fors was toegenomen. De Deelraad heeft hierop besloten om Geluidsnet de opdracht te geven het vlieggeluid vast te leggen en hierover te rapporteren.

Geluidsnet
Sinds 2003 voorziet Geluidsnet in de behoefte aan betrouwbare, objectieve gegevens over geluidsniveaus en -patronen in woon-werkomgevingen en in uitgaansgelegenheden. Geluidsnet is gespecialiseerd in langdurige, betrouwbare meting van omgevingsgeluid en effectieve rapportage van huidige en historische meetresultaten en –analyses aan de klant. Klanten zijn overheden, die de gegevens gebruiken voor hun beleidsvorming en informatievoorziening; belangengroepen; huiseigenaren; horecaondernemers; en festivalorganisatoren die Geluidsnet gebruiken om geluidsniveaus en -patronen vast te leggen en aan te tonen. Meer informatie biedt Geluidsnet.nl.

Meer informatie
Geluidsnet b.v.
Jasper Koolhaas
Middelstegracht 87 T
2312 TT Leiden
t: (071) 512 36 45
e: [email protected]

PublieksWerk bv
Daniëla Assink
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
t: (020) 486 21 39
e: [email protected]

Trefwoorden: Geluidsnet