Ethisch verantwoord: geld verdienen met levenspolissen zieke mensen

Door: Quality Investments  16-05-2008

Zieke mensen, rijke mensen Zowel investeerders als de zieke mensen zelf worden rijker van de verkoop van hun levenspolis. Met dank aan de verzekeringsmaatschappijen die zich in het verleden verrijkten door de levenspolissen van zieke mensen voor een appel en een ei terug te kopen. Sinds de regeerperiode van Clinton is het mogelijk om de levenspolissen tegen marktwaarde te verhandelen. Openheid verhandeling levenspolissen Sceptici en onwetenden zetten ernstige vraagtekens bij de ethische kant van deze business. Hoewel de intentie van het product uitstekend is, zijn het vooral de relatief jonge toetreders op de markt van life settlements die een gordijn van geheimzinnigheid optrekken. Quality Investments is founder van de life settlements in Nederland en ziet het als haar taak om het voortouw te nemen door openheid van zaken te geven. Wie in deze business wordt rijk? Hoe lopen de geldstromen? Wat houdt de aankoop van levenspolissen van 75-plussers in? En is de handel in levenspolissen van zieke mensen minder ethisch? De telefoonlijnen van Quality Investments staan open. Laat de discussie maar losbarsten.