Zakelijk sparen vergelijken via Second Start

Zakelijk sparen vergelijken via Second Start van Second Start Stamrecht BV's

Door: Second Start Stamrecht BV's  20-11-2011
Trefwoorden: Zakelijk Sparen

Een spaarrekening voor rechtspersonen geeft vaak een lagere rente dan een particuliere spaarrekening. Teneinde niettemin een aantrekkelijk rente te ontvangen, dienen bedrijven iets meer inspanning leveren.


De reden dat rechtspersonen achtergesteld worden bij privé personen is dat mensen graag een spaarrekening openen bij een bank indien deze een hogere rente geeft dan concurrerende banken. Maar als de rentevergoeding minder aantrekkelijk wordt, zijn zakelijke spaarders ook zo weer weg. Bij veel bedrijven wordt namelijk regelmatig de kaspositie bewaakt. Bij privé spaarders ligt dat anders. Die hebben ook andere zaken aan hun hoofd en hebben meestal geen zin en tijd om achter de hoogste rente aan te jagen. Eenmaal binnen blijft het merendeel trouw aan de bank ook al komen er andere banken met een hogere rentevergoeding.

Als u een vennootschap heeft met vrijwel uitsluitend liquide middelen zoals een stamrecht BV, een pensioen-BV of een vrijgestelde beleggingsinstelling dan heeft u het vaak makkelijker. U kan dan bij sommige banken een spaarrekening voor particulieren openen. Dit soort vennootschappen worden immers meestal beheerd door particulieren en niet door bedrijven.

Voor stamrecht BV’s bestaat er ook de optie om een bankspaarrekening te openen. Bankspaarrekeningen geven meestal een hoge rentevergoeding omdat het om tegoeden gaat die meestal pas op langere termijn benodigd zijn. Teneinde als stamrecht-BV een stamrechtspaarrekening te kunnen openen, eist de bank een goedkeuring van de Belastingdienst. Dat maakt het wel een veel minder flexibele optie dan een gewone spaarrekening voor rechtspersonen. Als u het geld weer wilt opnemen om het naar een andere bank te brengen, moet u eerst weer naar de Fiscus.

Vrijwel alle banken die in Nederland spaarrekeningen voor rechtspersonen aanbieden vallen onder het Nederlandse Garantiestelsel. Deze garantie geldt tot € 100.000. Het Garantiestelsel geldt naast privé personen ook voor bedrijven en organisaties die een zogenaamde verkorte balans mogen publiceren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is het geval wanneer er ten minste twee achtereenvolgende jaren aan minimaal twee van de volgende vereisten voldaan is:

- minder dan 4,4 miljoen euro aan bezittingen
- minder dan 8,8 miljoen euro omzet per jaar
- minder dan 50 personeel

Voor stamrecht BV's, VBI's en pensioen BV's geldt dit vrijwel altijd.

Terwijl een particuliere spaarrekening tegenwoordig vrijwel altijd geheel via internet geopend kan worden, is dat voor spaarrekeningen voor rechtspersonen (nog) niet altijd de norm. Soms dient u meteen een papieren openingsformulier in te vullen en soms wordt het u toegezonden na eerst enkele gegevens via de internetsite ingevuld te hebben. Houdt er rekening mee dat u op zijn minst de volgende documentatie nodig heeft:

- Legitimatiebewijzen bestuurders c.q. gemachtigden
- Recent uittreksel Kamer van Koophandel

Daarnaast wordt veelal als eis gesteld dat uw bedrijf een Nederlandse rechtsvorm moet hebben. In de praktijk blijkt evenwel dat een in Nederland gevestigde Limited Company (bijvoorbeeld een stamrecht Ltd) geen probleem oplevert. En tevens mocht de spaarrekening niet openstaat voor NV’s is het openen van een rekening op naam van een Vrijgestelde beleggingsinstelling (dit zijn bijna altijd NV’s) veelal geen probleem. Informeer voor de zekerheid vooraf.

In deze periode van lage rentes, kunt u alleen een goed rendement innen als u actief op zoek gaat naar spaarrekeningen met een hoge rente. Second Start heeft op haar internetsite een overzicht met alle rentetarieven voor zakelijk sparen, inclusief die voor stamrecht-BV’s, pensioen-BV’s en vrijgestelde beleggingsinstellingen.

Trefwoorden: Zakelijk Sparen

Ander nieuws en updates van Second Start Stamrecht BV's

30-09-2011

Stamrecht BV in België extra aantrekkelijk

In België betaalt u bijna geen belasting over een Nederlandse ontslagvergoeding in een stamrecht BV.


Zelf een stamrecht BV oprichten van Second Start Stamrecht BV's thumbnail
17-09-2011

Zelf een stamrecht BV oprichten

Second Start daagt u uit zelf een stamrecht BV op te richten!