Zelf een stamrecht BV oprichten

Zelf een stamrecht BV oprichten van Second Start Stamrecht BV's

Door: Second Start Stamrecht BV's  17-09-2011
Trefwoorden: Stamrecht Bv

De oprichting van een stamrecht BV is een ingewikkeld proces waaraan verschillende specialismen hun bijdrage leveren. Maar met een beetje fiscale en juridische expertise en onderstaande informatie kunt u tevens een groot deel zelf doen.
 
Maar allereerst: wat is een stamrecht BV? Kort gezegd is een stamrecht BV een gewone besloten vennootschap (B.V.) die door een ontslagen ex-medewerker aangewend kan worden om een gouden handdruk zonder loonbelasting af te dragen te innen. De BV sluit dan één of meerdere overeenkomsten (de zogenoemde stamrechtakten) met de werknemer (normaliter de enig directeur en eigenaar van de BV) waarin de BV belooft om nu of op een later tijdstip uitkeringen aan de medewerker te doen. In dat stadium moet wel loonheffing afgedragen worden maar het inkomen wordt dan hopelijk tegen een lager tarief belast. De belastingtechnische basis waarop deze faciliteit is gebaseerd is de zogenoemde stamrechtvrijstelling.
 
Om met een stamrecht BV gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling moet minimaal aan de navolgende twee voorwaarden voldaan zijn:
 
1. De B.V. moet 'perfect' (opgericht) zijn hetgeen wil zeggen dat de oprichtingsakte bij de notaris 'gepasseerd' moet zijn.
2. Er moet een stamrechtovereenkomst ondertekend zijn die voldoet aan alle belastingtechnische voorwaarden van de stamrechtvrijstelling.
 
Wat moet er gedaan worden om aan elk van deze twee vereisten tegemoet te komen?
 
1. Het oprichten van de B.V.
Het oprichten van een B.V. kan alleen door een notaris gedaan worden. Voor de oprichting moet u aan de notaris informatie verstrekken voor de op te richten BV alsmede de (persoonlijke) gegevens van de oprichter. Voor de B.V. dient de notaris onder andere te weten wat de naamgeving en de doelstelling van de BV is. De naam mag niet dezelfde zijn als die van een al bestaande BV. Daarnaast verdient het aanbeveling om een naam te kiezen die bij gebruik als onderneming (handelsnaam) niet hetzelfde is of heel veel lijkt op een naam van een vergelijkbaar bedrijf. U kunt hiervoor de website van de Kamer van Koophandel bezoeken of de Kamer van Koophandel eisen een handelsnaamonderzoek uit te voeren. Aan deze laatste optie zijn kosten verbonden. De doelstelling moet minimaal het beheer van het stamrecht omvatten maar daarnaast is het aan te bevelen de doelstelling zodanig te verruimen dat - indien u op een later moment een bedrijf willen voeren uit de BV - tevens andere bedrijfshandelingen mogelijk zijn.
 
Verder moet de B.V. ook een bankrekening hebben om de ontslagvergoeding te kunnen innen (en tot 31 december 2011 tevens om het vereiste minimumkapitaal van 18.000 euro te kunnen storten). Voor het openen van de rekening is het niet vereist dat de B.V. reeds opgericht is. De meeste banken hebben genoeg aan de conceptstatuten. Plaatselijke bankfilialen zijn echter veelal niet goed op de hoogte van de richtlijnen en zullen een uittreksel uit het handelsregister eisen. Wijs de bank in die gevallen op de landelijke richtlijnen.
 
Het oprichten van de BV kan binnen een week gereed zijn. Tot eind 2011 kan het iets langer duren in verband met de opening van de rekening. Houdt voor het openen van de bankrekening rekening met een week.
 
2. De stamrechtovereenkomst(en)
In een stamrechtovereenkomst wordt vastgelegd wanneer er uitkeringen gedaan zullen worden. Dit kan op twee methoden: door de stamrechtuitkeringen voor onbepaalde tijd (uiterlijk dienen de uitkeringen in te gaan wanneer u vijfenzestig wordt) vooruit te schuiven of door deze direct te laten ingaan. In dat laatste geval moet de hoogte van de uitkeringen vastgelegd worden. Van beide vormen van de stamrechtovereenkomst kunt u op de pensioensite van de fiscus een template vinden.
 
Als u direct uitkeringen wilt ontvangen uit uw stamrecht-BV moeten de periodieke uitkeringen actuariëel bepaald worden. De meeste mensen hebben echter hiertoe niet de benodigde kennis of software en de diensten van een actuariëel bureau zijn niet goedkoop. Een andere mogelijkheid is om een prijsopgave bij een verzekeringsmaatschappij te vragen voor een lijfrente met als koopsom uw vertrekpremie en de geoffreerde lijfrente over te nemen als uitkering in de stamrechtakte.
 
Daarnaast is er de zogenaamde tripartite (drie-partijen) stamrechtovereenkomst. Deze is slechts benodigd als de werkgever dit eist voor het overmaken van de gouden handdruk naar de stamrecht BV van de ex-werknemer. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat er een stamrecht in het leven geroepen zal worden. De voornaamste bedoeling voor de ex-werkgever hierbij is om de aansprakelijkheid voor eventuele loonbelasting bij de ex-werknemer te leggen. Wanneer de ex-werknemer namelijk niet aan alle fiscale voorwaarden van de stamrechtvrijstelling voldaan mocht hebben (bijvoorbeeld indien hij vergeet de stamrechtovereenkomst met zijn BV te ondertekenen) dan kan de fiscus alsnog bij de ex-werkgever betaling van de niet betaalde loonheffingen verzoeken.
 
Veelal zal de werkgever eisen dat de werknemer een brief van de fiscus overlegt waarin deze accordeert dat de gouden handdruk zonder loonheffingen betaald kan worden naar de bankrekening van de stamrecht-BV. De fiscus baseert zich hierbij op de beëindigingsdocumentatie (beëindigingsovereenkomst of een uitspraak van de rechter vergezeld van het verzoek- en verweerschrift) en de stamrechtovereenkomst(en). Alhoewel een dergelijke verklaring niet noodzakelijk is, geeft het de ex-werkgever meer zekerheid dat de ex-medewerker zijn zaken belastingtechnisch goed geregeld heeft. Ook is het voor de ex-medewerker plezierig om fiscale zekerheid te hebben. De tijdslijn voor het verkrijgen van de goedkeurende verklaring van de fiscus hangt af van de werkdruk bij de betreffende belastinginspectie en kan uiteenlopen van enkele dagen tot enkele weken.
 
Wanneer de BV opgericht is en - indien benodigd - de goedkeurende verklaring van de fiscus verkregen is en/of de tripartite stamrechtakte getekend is, kan de vertrekpremie door de werkgever overgemaakt worden op de rekening van de stamrecht-BV. Vervolgens dient de (twee partijen) stamrechtakte ondertekend te worden.
 
Na de oprichting van de BV ontvangt u van de belastingdienst het formulier "Opgaaf startende onderneming". Hierop vult u o.a. in of u met uw B.V. een bedrijf gaat starten en of u werknemers heeft. De belastingdienst stelt hiermee uw belastingplichtig vast voor de omzetbelasting en/of de loonbelasting. U bent belastingplichtig voor de omzetbelasting als u een onderneming begint en de bedoeling heeft te gaan factureren. Voor de loonheffing is de B.V. belastingplichtig als deze uitkeringen doet of loon betaalt.

Trefwoorden: Stamrecht Bv

Ander nieuws en updates van Second Start Stamrecht BV's

Zakelijk sparen vergelijken via Second Start van Second Start Stamrecht BV's thumbnail
20-11-2011

Zakelijk sparen vergelijken via Second Start

De hoogste rente voor zakelijk sparen krijgt u nu via Second Start. Ook voor stamrecht BV's, pensioen BV's en vrijgestelde beleggingsinstellingen.


30-09-2011

Stamrecht BV in België extra aantrekkelijk

In België betaalt u bijna geen belasting over een Nederlandse ontslagvergoeding in een stamrecht BV.