Nieuw noodstroom aggregaat Sint Lucas Andreas Ziekenhuis verhoogt veiligheid

Door: Sint Lucas Andreas Ziekenhuis  05-06-2008

Nieuw noodstroom aggregaat Sint Lucas Andreas Ziekenhuis verhoogt veiligheid

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam West werd afgelopen maandag tweemaal geconfronteerd met spanningsuitval van het elektriciteitsnet van de nutsbedrijven. In beide gevallen heeft het nieuwe noodstroom aggregaat binnen enkele seconden de volledige stroomvoorziening van het ziekenhuis overgenomen. Hierdoor werd de bedrijfsvoering van het ziekenhuis veilig gesteld.Begin 2008 vernieuwde het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis haar volledige noodstroom voorziening. De aangelegde installatie is drie maal zo zwaar als de voorgeschreven historische normering. Door de gekozen configuratie kan het ziekenhuis - ook bij volledige stroomuitval in de regio - volledig doorfunctioneren zonder dat delen van het gebouw en/of groepen installaties afgekoppeld hoeven te worden. Dit komt de patiëntveiligheid ten goede. In de keuze voor de installatie is naast de mogelijkheid om op netspanning te functioneren, een warmtekrachtkoppeling (WKK) gekozen die op olie gestookt wordt en één WKK die op aardgas draait.De nieuwe noodstroom aggregaten werken op diesel. Daarom is de opslagtank voor diesel bij het ziekenhuis tevens vergroot. Door de gekozen configuratie kan het ziekenhuis bij calamiteiten los van het elektriciteitsnet en eventueel los van het gasnet draaien. Ook bij uitval van één van de netten is er de mogelijkheid om te draaien op het andere net. In de tweede helft van 2008 zal het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis ook haar meet- en regelsystemen verder vernieuwen zodat op energiezuinige wijze het gehele gebouwencomplex bestuurd kan worden.


Contact Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share