Opening en Open Dag Obesitas Centrum Amsterdam

Door: Sint Lucas Andreas Ziekenhuis  17-11-2008

Het Obesitas Centrum Amsterdam vervult een functie als ‘Centre of Excellence’ in de regio Amsterdam voor de zorg aan mensen met extreem overgewicht. Het gaat om mensen met een Body Mass Index (BMI) van minstens 40 of een BMI van 35 met een aandoening die het gevolg is van het overgewicht, zoals suikerziekte, slaap apneu syndroom of ernstige gewrichtsklachten. Iedereen tussen de 18 en 60 jaar, die ondanks meerdere serieuze afvalpogingen niet is afgevallen, kan er terecht.

Alle operatietechnieken
Het Obesitas Centrum Amsterdam hanteert een multidisciplinaire aanpak: een team bestaande uit chirurgen, een internist/endocrinoloog, een psychiater/psycholoog, anesthesisten, en gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten en fysiotherapeuten werkt nauw samen bij het onderzoeken van de patiënt en het vaststellen van de juiste behandeling. Voor de begeleiding voor en na operaties en voor niet-operatieve behandelingen werkt het centrum samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek in Hilversum en diëtisten van Amsterdam Thuiszorg.

De chirurgen zijn gespecialiseerd in alle operatietechnieken die kunnen bijdragen aan gewichtsverlies:

  • Gastric banding: maagband. Een maagband verkleint de maaginhoud en zorgt voor gewichtsverlies doordat de patiënt minder kan eten. De maagband wordt tijdens een laparoscopische operatie (kijkoperatie) aangebracht.
  • Gastric bypass: maagverkleining en omleiding dunne darm. De gastric bypass leidt delen van de dunne darm om. Hierdoor wordt het normale verteringsproces gewijzigd met als doel de hoeveelheid verteerd voedsel sterk te beperken. Ook wordt de maaginhoud verkleind, waardoor men sneller en langer een vol gevoel ervaart.
  • Gastric sleeve: maagverkleining. Door de maagverkleining kunnen minder voedingsstoffen worden opgenomen. Daardoor neemt het lichaamsgewicht af.
  • Hersteloperaties. Bij mensen bij wie de maagband niet goed functioneert, kan deze worden verwijderd en een bypass worden aangelegd.
Diverse zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen.

Open Dag
Tijdens de Open Dag op 29 november kunnen geïnteresseerden bij het behandelteam informatie inwinnen over de verschillende operatietrajecten. Ook is er schriftelijk informatiemateriaal aanwezig. Tevens zijn er opnamen te zien van maagband- en maagverkleiningsoperaties. Verder is er de mogelijkheid vragen te stellen aan (ex)patiënten over hun ervaringen vóór, tijdens en na de operatie. Bovendien is er een informatiemarkt met stands van onder meer lotgenotenorganisaties, de Nederlandse Obesitas Kliniek en diëtisten van Amsterdam Thuiszorg.

De Open Dag vindt op zaterdag 29 november plaats van 11.00 – 16.00 uur in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam. Om 12.00 uur wordt het centrum officieel geopend. Parkeren is gratis.


Contact Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share