Stagebegeleiding nog steeds ronduit slecht

Stagebegeleiding nog steeds ronduit slecht van Stageplaza.nl

Door: Stageplaza.nl  16-01-2009
Trefwoorden: Onderwijs, Begeleiding, Stage

Uit het Nationaal Stage Onderzoek van Stageplaza.nl, de grootste stagebank van Nederland, blijkt dat het aantal contact momenten tussen stagiair en stagebegeleider vanuit de onderwijsinstelling minimaal is. Op het gebied van stagebezoeken en stageterugkomdagen valt nog veel te verbeteren volgens de stagiairs.

Stagiairs nog altijd niet bezocht
Uit het onderzoek blijkt dat één op de vijf de stagiairs nog altijd niet bezocht wordt door de stagebegeleider vanuit de onderwijsinstelling. Dit is in vergelijking met het voorgaande onderzoek nog niet verbeterd. Ook toen bleek uit onderzoek dat 20% van de stagiairs niet zijn bezocht tijdens hun stage. Ook het vooraf goedkeuren van een stage gebeurt in 20% van de gevallen niet. Er zijn dus nog altijd stagiairs die zonder enige controle stage lopen.

Begeleiding verloopt stroef
Jan Westera, directeur van stagebegeleidingsbureau Concrete Skill, vindt deze cijfers niet schokkend. ”De begeleiding van stagiairs verloopt stroef. Dit komt omdat docenten niet zijn opgeleid om stagiairs te begeleiden. Scholen investeren veel geld, maar behalen een laag resultaat en hebben veel ontevreden studenten. Je hebt geluk als student als je een goede stagebegeleider hebt. Geef de student waar hij recht op heeft, dat is kwalitatief goed onderwijs. Daar hoort dus ook een kwalitatieve stagebegeleiding bij”.

Onvoldoende contactmomenten
De stageterugkomdag is een van de contactmomenten tussen stagiair en onderwijsinstelling. Ook hier is een stagiair niet altijd verzekerd van, zo blijkt dat 32% geen stageterugkomdag heeft. In het onderzoek geeft 36% van de stagiairs dan ook aan niet tevreden te zijn met de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling. In het vorig jaar gehouden onderzoek van Stageplaza.nl was dit 38%. Er dus geen sprake van een serieuze verbetering. Als verbeterpunt voor de onderwijsinstellingen stond meer begeleiding bij het zoeken naar een stageplaats dan ook op nummer één. Ook gaf 36% aan betere communicatie tussen stagebegeleider en stagiair te willen.

Trefwoorden: Begeleiding, Docent, Docenten, Onderwijs, Stage, Stagebegeleiding, Stageplaza, Stagiair, Stagiairs, Student,