Steelcase: toename omzet en winst in tweede kwartaal

Door: Steelcase  10-10-2006

Amsterdam Zuidoost – 9 oktober 2006 --- Kantoorinrichter Steelcase Inc. (NYSE: SCS) heeft in het tweede kwartaal van boekjaar 2007 een omzet bereikt van $789,7 miljoen, 12,3 procent meer dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. De omzet was conform de door de onderneming uitgesproken verwachting. De Raad van Bestuur van Steelcase heeft besloten een dividend betaalbaar te stellen van $0,12 per aandeel. De betaalbaarstelling is vastgesteld op of vóór 23 oktober aan aandeelhouders die dat zijn op 13 oktober 2006. Het is het hoogste dividend dat Steelcase ooit heeft uitgekeerd sinds de beursnotering van 1998.

Steelcase boekte in het verslagkwartaal een netto winst van $26,6 miljoen, $0,18 per aandeel, hetgeen overeenkwam met eerder uitgesproken verwachtingen. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de netto winst $13,8 miljoen, $0,09 per aandeel.

In het tweede kwartaal werden reorganisatiekosten genomen voor een bedrag van $2,8 miljoen na belastingen. Die lasten hadden voornamelijk betrekking op herinrichting van productiefaciliteiten in de Verenigde Staten. In dezelfde periode een jaar eerder beliepen de reorganisatiekosten een bedrag van $6,1 miljoen na belastingen.

“Veel tekenen wijzen erop dat het de goede kant op blijft gaan,” zegt James P. Hacket, president en CEO. “Het is een genoegen om een winst te kunnen aankondigen die bijna twee keer zo hoog is als in het tweede kwartaal vorig jaar. We hebben een tweecijferige omzetgroei, vooral dankzij een omzettoename van 15,5 procent in de Noord-Amerikaanse thuismarkt.

De winst uit gewone bedrijfsuitoefening in het verslagkwartaal kwam uit op $42,4 miljoen, ofwel 5,4 procent van de omzet. Zonder de reorganisatiekosten bedroeg de bruto winst $46,8 miljoen, ofwel 6 procent van de omzet, tegen 5 procent van de omzet in dezelfde periode een jaar eerder.

Vooruitzichten
Steelcase verwacht dat de omzet in het derde kwartaal 5 tot 9 procent hoger zal uitkomen dan die in dezelfde periode een jaar eerder. Die prognose is gebaseerd op de sterke orderportefeuille.
De onderneming verwacht dat de winst per aandeel in het derde kwartaal zal liggen tussen $0,14 en $0,19. De onderneming boekte in het derde kwartaal vorig jaar een winst per aandeel van $0,13.

CEO Hackett besluit: “De gestage groei is reden voor optimisme. We zijn vooral tevreden met de verwachte groei van de Nurture lijn.”Contact Steelcase

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share