Louise Fresco universiteitshoogleraar UvA

Door: Universiteit Van Amsterdam - Faculteit Economie En Bedrijfskunde  19-04-2006
Trefwoorden: Universiteit, Personalia, Benoeming Universiteitshoogleraar

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft prof.dr.ir. L.O. Fresco (1952) benoemd tot universiteitshoogleraar. Louise Fresco zal zich vanuit de bèta- en gammawetenschappen gaan richten op de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. De benoeming gaat in op 1 juni 2006.

Louise Fresco promoveerde in 1986 cum laude aan Wageningen Universiteit op cassaveproductie in Afrika. Sinds 2000 is zij Assistant Director-General op het Agricultural Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. In deze functie heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale publieke debat over life sciences en duurzame ontwikkeling. Aan de Universiteit Leiden bezet zij dit academisch jaar de Cleveringa leerstoel. Fresco is Distinguished Professor aan Wageningen Universiteit, waar zij tussen 1991 en 1997 hoogleraar plantaardige productiesystemen was. Zij was lid van diverse internationale en nationale adviesorganen, waaronder voorzitter van de Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO, 1996 - 1997).

Louise Fresco heeft een indrukwekkende lijst wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Maar ook buiten de wetenschap publiceert Fresco. Zij schreef columns in de onderwijs- en wetenschapsbijlages van NRC en literaire kritieken in Het Parool en Vrij Nederland. Bij uitgeverij Prometheus verschenen van haar hand drie romans, een bundel essays en het essay Schaduwdenkers en Lichtzoekers (Huizinga-lezing 1998).

Het is de taak van de universiteitshoogleraren om een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit. Ze zijn niet verbonden aan één bepaald vakgebied of faculteit. De andere universiteitshoogleraren zijn: Johan van Benthem, Robbert Dijkgraaf, Ad Lagendijk en Abram de Swaan en drie emeriti: Henk van Os, Bernard van Praag en Karel van Wolferen.

Trefwoorden: Benoeming Universiteitshoogleraar, Personalia, Universiteit,

Contact Universiteit Van Amsterdam - Faculteit Economie En Bedrijfskunde

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share