Helft ontvangers e-mailings blokkeert plaatjes

Door: Veritate  10-11-2006

Veritate presenteert Europees e-mailonderzoek

Amsterdam, 8 november - Veritate, full service partner in e-mailmarketing, heeft een Europees onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van e-mail en de beleving van e-mailings door ontvangers. In een rapport dat deze week verschijnt worden de resultaten voor de Nederlandse markt gepresenteerd en afgezet tegen de cijfers van de tien onderzochte landen als geheel. Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat de helft van de ontvangers automatisch plaatjes blokkeert. Daarnaast geeft 50% van de respondenten aan gebruik te maken van het zogenaamde preview pane in de e-mail instellingen.

Opvallende resultaten in Nederland
Gemiddeld verdient een Nederlandse e-mailing een mager zesje, het Europees gemiddelde blijft steken bij een 5,3. Voor Nederland geeft meer dan 90% van de respondenten aan dat zij de meeste e-mailings (nieuwsbrieven en actiemailings) thuis lezen. De helft van alle respondenten stuurt wel eens een e-mailing door naar iemand anders. Daarbij is de inhoud een belangrijker motivator dan de incentive die soms te verdienen is.

Vergeleken met Europa ontvangen Nederlanders iets minder e-mail dan gemiddeld en de overgrote meerderheid ervaart dit als precies goed (58,5%) of te veel (33%). In vergelijking met het Europese gemiddelde zijn er in Nederland minder mensen die vinden dat ze veel te veel e-mail ontvangen (6,5% versus 11%). Ruim viervijfde van de Nederlanders leest op alle dagen van de week ongeveer evenveel e-mail, in de meeste gevallen minder dan 30 minuten per dag. Het belangrijkste piekmoment waarop Nederlanders hun e-mail lezen is tussen 18.00 en 20.00 uur.

E-mailings
Bij het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen persoonlijke e-mail en e-mailings (nieuwsbrieven en commerciële e-mail). De Nederlandse respondent ontvangt minder e-mailings dan de gemiddelde Europeaan: 42% ontvangt meer dan 25 e-mailings per week, voor de tien Europese landen is dat percentage 54%. De ene helft vindt dat precies goed (48%) of te weinig (2%), de andere helft vindt het te veel (34%) of veel te veel (16%).

Zowel in Nederland als gemiddeld voor Europa wordt ongeveer een derde deel van de e-mailings niet gelezen, een derde gedeeltelijk en een derde helemaal. De gemiddelde leesduur per e-mailing bedraagt iets minder dan een minuut. In iets minder dan een kwart van de gelezen e-mailings wordt door de respondent doorgeklikt.

Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen bij Veritate.


Contact Veritate

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share