Samenwerking PCE en Star-MDC: Nog maar één koerier voor de deur van de huisarts

Door: Voz Magazine  30-01-2009
Trefwoorden: Administratie, Logistiek, Ziekenhuis

De stichting Pathan verricht al ruim veertig jaar histologie- en cytologieonderzoek voor vijf ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Om de dienstverlening optimaal af te stemmen op de toenemende vraag vanuit zelfstandige behandel centra (ZBC’s) en de eerstelijnszorg, richtte Pathan onlangs een aparte organisatie op, het Pathologie Centrum Eerstelijn (PCE). In het eigen laboratorium worden cel- en weefselmateriaal, zoals een verdachte moedervlek, onderzocht en gediagnosticeerd door een team van twaalf pathologen. De huisarts neemt het weefsel- of celmateriaal zelf bij de patiënt af.

In Star-MDC heeft PCE een partner gevonden die beschikt over een uitgebreid logistiek netwerk van negentig locaties in de regio Rijnmond en een koerierdienst die dagelijks langs de huisartsen- en verloskundigenpraktijken rijdt om materiaal af te leveren en monsters op te halen. Star-MDC is het Medisch Diagnostisch Centrum dat al ruim zestig jaar bloedafname, klinisch-, chemisch- en microbiologisch laboratoriumonderzoek en functieonderzoek verzorgt ten behoeve van patiënten van huisartsen en verloskundigen in de regio Rijnmond. Ook worden op verzoek van huisartsen trombose-, diabetes- en astma/COPD-patiënten begeleid. Pathologiediagnostiek zat nog niet in het dienstenpakket van Star-MDC.

Diagnostiek plus logistiek
Kern van de samenwerking is dat Star-MDC de huisartsen actief aanbiedt om monsters met een vraagstelling op het gebied van de pathologiediagnostiek in behandeling te nemen. Star-MDC besteedt het beantwoorden c.q. diagnosticeren van deze vraagstelling uit aan PCE. Star-MDC beheert de contacten met de aanvragers en stelt haar logistieke organisatie beschikbaar voor het transporteren van diagnostische monsters. Daarnaast zal de administratieve registratie en facturatie van de onderzoeken door Star-MDC worden uitgevoerd.

Voordelen voor arts, patiënt en zorg
Concreet betekent dit een aantal voordelen voor de zorgverlener en zijn of haar patiënten. Voor het totale pakket aan diagnostisch onderzoek kan de arts nu bij één loket terecht. Weefselmonsters hoeven niet meer apart te worden opgestuurd, maar worden op aanvraag opgehaald door één koerier. Daarnaast heeft de arts slechts met één formulier voor alle aanvragen te maken en krijgt hij of zij binnen vijf dagen een elektronisch verslag. Groot voordeel voor arts en patiënt is bovendien dat in geval van een afwijkende uitslag er direct telefonisch contact met de huisarts wordt opgenomen.

Nu de verzekeraars een adequaat tarief hebben bepaald voor kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van huidvormsels en moedervlekken, is dit een welkome aanvulling op het dienstenpakket in de eerste lijn. Niet alleen voor de artsen, juist de patiënt plukt er de voordelen van als hij of zij door de eigen huisarts kan worden behandeld. Geen wachttijden en prettig dichtbij, ook voor de vervolgafspraken. De kosten liggen in de eerste lijn bovendien 75% lager dan in het ziekenhuis.
Ondernemerschap in de zorg
Bestuursvoorzitter Thijs Veerman van Star-MDC toont zich verheugd over de samenwerking: “In Pathan hebben we een deskundige partner gevonden. Star-MDC biedt een zo breed mogelijk pakket aan diagnostiek aan de eerste lijn, met als doel huisartsen en verloskundigen zo goed mogelijk te ondersteunen. Door de samenwerking met Pathan wordt ons snelle logistieke apparaat optimaal benut.”

Ook directeur Jurgen Woerdman van PCE verwacht veel van de samenwerking: “Dit is nu een samenwerkingsverband in de zorg dat de politiek zo graag wil: echt ondernemerschap, dat ook nog eens de kwaliteit van de zorgverlening ten goede komt."

Trefwoorden: Administratie, Celonderzoek, Diagnostiek, Facturatie, Histologie, Huisarts, Koerier, Laboratorium, Logistiek, Pathan, Pathologie, Pce, Star-mdc, Weefselonderzoek, Zbc, Ziekenhuis,

Contact Voz Magazine

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share