Extra steun voor jonggehandicapten noodzakelijk

Extra steun voor jonggehandicapten noodzakelijk van Vraagwelder

Door: Vraagwelder  28-09-2007

Welke voorzieningen helpen jonggehandicapten bij werk? Houden ze dat werk wel vol? En zo nee: zijn er dan regelingen om op terug te vallen? Dit zijn vragen waar jonggehandicapten tegenaan lopen bij het zoeken naar werk. Ook zijn de regelingen waar jonggehandicapten en hun (potentiële) werkgevers gebruik van kunnen maken meestal ingewikkeld. Om zulke belemmeringen voor re-integratie bij beide partijen weg te nemen, is goed voorlichtingsmateriaal in begrijpelijke taal cruciaal.

 

Voor werkgevers helpt het om de (veronderstelde) rompslomp bij het aanvragen van re-integratieregelingen weg te nemen. Dit zijn enkele belangrijke bevindingen uit de halfjaarcijfers 2007 van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W).

 

Een andere opvallende constatering is dat niet alleen de zogenaamde 35-minners te maken krijgen met ontslag, maar een veel bredere groep zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Het BPV&W ontving signalen dat werkgevers de uitslag van de WIA-keuring niet afwachten, maar al eerder aangeven dat de werknemer ontslagen gaat worden.

 

Het BPV&W zag het afgelopen halfjaar de contacten bij de Individuele Dienstverlening stijgen. 14% meer mensen t.o.v. het eerste halfjaar 2006 maakten gebruik van de aangeboden informatie op de website (in totaal 210.930 unieke bezoekers). Het aantal afgenomen brochures groeide explosief met 39% t.o.v. vorig jaar naar 115.199 stuks. Het BPV&W vindt dat mensen met een arbeidshandicap goed moeten worden toegerust om zelf de regie te kunnen nemen over hun re-integratie. Ondersteuning via een onafhankelijk informatiepunt kan deze kwetsbare groep op de arbeidsmarkt versterken.

 

Wilt u meer informatie over de signalen die afgelopen halfjaar bij BPV&W binnenkwamen, dan kunt u het rapport ‘Halfjaarrapportage 2007 Individuele Dienstverlening’ downloaden via www.bpv.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Wilt u meer informatie over de halfjaarcijfers van BPV&W, dan kunt u contact opnemen met Kerst Zwart, directeur Breed Platform Verzekerden en Werk of Margit Wewer (hoofd Programma Verzekeringen): tel. 020 – 4800333.