40 jaar kinderkanker in VU medisch centrum

Door: Vu Medisch Centrum  20-06-2008
Trefwoorden: Arts, Kinderen, Onderzoek

40 jaar kinderkanker in VU medisch centrum

De toekomst: 100% kans op genezing kinderkanker

In de afgelopen 40 jaar is er veel verbeterd in de behandeling van kinderen met kanker. Zo overleeft tegenwoordig 75% van de kinderen met kanker waar dat 40 jaar geleden nog maar 25% was. Ook VUmc zette zich de afgelopen 40 jaar in voor kinderkanker. De kinderoncologie kent dit jaar dan ook twee jubilea: 40 jaar behandeling van kinderen met kanker, en 20 jaar VONK: VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker. Een reden om stil te staan, terug te blikken, maar vooral vooruit: streven naar een toekomst waarin alle kinderen met kanker worden genezen, met minder bijwerkingen en met minder late effecten.


Lang werd gedacht dat het aantal kinderen dat jaarlijks kanker krijgt gelijk blijft. Inmiddels weten we dat sommige vormen van kinderkanker elk jaar iets vaker voorkomen, zodat het aantal nieuwe gevallen van kinderkanker jaarlijks met 1% toeneemt. De toekomst is gericht op 100% genezing met veel aandacht voor de late effecten van behandeling die meer dan de helft van de ex-patiëntjes treft. VONK onderzoekt bijvoorbeeld de mogelijkheden om kinderen met kanker meer op maat te behandelen. Voor de toekomst is er veel optimisme: er is meer kennis over hoe kankercellen in elkaar zitten. Ook komen er nieuwe geneesmiddelen die veelal zijn gericht tegen afwijkingen die kankercellen wel, maar normale cellen niet hebben. Ruim 50% van de kinderen die de kanker overwinnen hebben zogenaamde late effecten. Voorbeelden van late effecten zijn onder andere; concentratie- en groeistoornissen, hartfalen en onvruchtbaarheid. VUmc heeft speciaal voor deze patiëntengroep een polikliniek late effecten kindertumoren opgericht.


Jubileumdag

Ter ere van het jubileum wordt er vandaag in VUmc een landelijk cursus gehouden over verleden, heden en toekomst van kinderkanker, waar ruim 100 kinderartsen en kinderoncologie^verpleegkundigen bij aanwezig zullen zijn. Professor Gert-Jan Kaspers, hoofd van de afdeling kinderoncologie van VUmc en van VONK, laat tijdens deze cursus zien dat de kans op genezing momenteel 75% is, terwijl die 40 jaar geleden nog maar 25% was en waaraan dat te danken is: nieuwe geneesmiddelen, meer verfijnde operaties en bestraling, en een toename van de mogelijkheden om ernstige bijwerkingen op te vangen.

Trefwoorden: Arts, Kinderen, Onderzoek, Patiënt, Verpleegkundige, Ziekenhuis