Combinatie van biomarkers en MRI geeft meeste zekerheid bij diagnose Alzheimer

Door: Vu Medisch Centrum  20-06-2008
Trefwoorden: Arts, Onderzoek, Ziekenhuis

Combinatie van biomarkers en MRI geeft meeste zekerheid bij diagnose Alzheimer

Het meten van eiwitten in hersenvocht gecombineerd met MRI-scans is de beste manier om de ziekte van Alzheimer te voorspellen. Door het meten van specifieke eiwitten, ofwel biomarkers, in hersenvocht kan het ontstaan van de ziekte van Alzheimer voorspeld worden. MRI-scans geven een goed beeld van het beloop van de ziekte. De combinatie van beide technieken is een goede methode om zekerheid over de ziekte te krijgen. Dit blijkt uit het onderzoek van Femke Bouwman, die 20 juni a.s. aan VUmc promoveert.Voor het ontwikkelen van effectieve medicijnen en een adequate behandeling is het noodzakelijk de diagnose in een zo vroeg mogelijk stadium te stellen. Al ruim 10 jaar is bekend dat patiënten met de ziekte van Alzheimer een afwijkende concentratie hebben van een drietal eiwitten in de hersenvloeistof. Via een ruggenprik wordt hersenvocht verkregen, waarin de concentraties van deze eiwitten bepaald kan worden. Deze biomarkers zijn bij uitstek geschikt voor de diagnostiek van Alzheimer in de vroege fase, maar blijken het beloop van de ziekte over de tijd niet goed te reflecteren.

Naast het meten van eiwitconcentraties in hersenvocht worden ook MRI-scans gebruikt bij de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer. De combinatie van biomarkers en MRI-scans geeft de meeste zekerheid over de diagnose en het beloop van de ziekte van Alzheimer.Achtergrondinformatie ziekte van Alzheimer

Naar schatting is in Nederland op dit moment bij 195.000 mensen de diagnose dementie gesteld. Daarnaast zijn er vermoedelijk ongeveer 60.000 mensen die lijden aan dementie, maar bij wie de diagnose nog niet is vastgesteld. Circa 12.000 dementiepatiënten zijn jonger dan zestig jaar wanneer de ziekte begint. De Gezondheidsraad schatte dat het aantal dementerenden tot 2050 zal toenemen tot 500.000, hetgeen nu al een te voorzichtige schatting is gebleken. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing.

Het Alzheimercentrum VU medisch centrum is een van de drie Alzheimercentra in Nederland. De speerpunten van het onderzoek van het Alzheimercentrum VU medisch centrum zijn vroegdiagnostiek, dementie op jonge leeftijd en nieuwe therapievormen.

Trefwoorden: Alzheimer, Arts, Onderzoek, Verpleegkundige, Ziekenhuis