Gewelddadig gedrag jonge delinquenten voorspelbaar

Door: Vu Medisch Centrum  05-06-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Ziekenhuis, Jongeren

Gewelddadig gedrag jonge delinquenten voorspelbaar

De SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) is een betrouwbaar en valide instrument om gewelddadig gedrag van adolescenten te voorspellen. Henny Lodewijks, directeur behandelzaken van Rentray, deed onderzoek naar dit instrument. Woensdag 4 juni promoveert hij op de resultaten van dit onderzoek bij VU medisch centrum.Binnen de Westerse samenlevingen vormen gewelddadige jongeren een groot maatschappelijk probleem. Beleidsmakers, hulpverleners en onderzoekers vragen zich af welke maatregelen mogelijk zijn om het risico te verminderen dat adolescenten gewelddadig worden of blijven. Nog niet zo lang geleden werd deze risico-inschatting gemaakt op basis van een subjectieve beoordeling die louter uitging van kennis en ervaring van de gedragsdeskundige.

Henny Lodewijks deed onderzoek naar de meerwaarde van het gestructureerde professionele oordeel met behulp van het risicotaxatie-instrument SAVRY Bij dit gestructureerde professionele oordeel moet de gedragsdeskundige een lijst met factoren, die wetenschappelijk bewezen risicovol zijn, kritisch beschouwen, integreren en wegen. Op basis daarvan komt men tot een eindoordeel. Lodewijks onderzocht als eerste bij gewelddadige jongeren deze manier van risicotaxatie. Zijn onderzoek toont aan dat de SAVRY een betrouwbaar en valide instrument is om herhaling van gewelddadig gedrag van adolescenten te voorspellen.Uit de bevindingen blijkt echter ook dat bij meisjes de SAVRY met de nodige voorzichtigheid moet worden toegepast. Nieuw bij de SAVRY is dat ook beschermende factoren in kaart worden gebracht, zoals hulp van een volwassene en goede inzet voor school of werk. Deze beschermende factoren blijken een belangrijke rol te spelen om herhaling van een delict te voorkomen. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor de klinische praktijk en voor de opleiding van forensisch deskundigen. De vermindering van risicofactoren en de versterking van beschermende factoren moeten allebei doel zijn van behandelprogramma’s om het risico op herhaling van geweld bij adolescenten te verminderen.Inmiddels wordt de SAVRY in alle justitiële jeugdinrichtingen toegepast bij de overweging een jongere met proefverlof te laten gaan. Ook bij het adviseren van de rechtbank wanneer verlenging van een gedwongen behandeling overwogen wordt, speelt het een rol.

Op 6 juni wordt door het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies een symposium over diverse invalshoeken van gewelddadig gedrag van jongeren georganiseerd.Trefwoorden: Huisarts, Jongeren, Onderzoek, Ziekenhuis