Grootschalig onderzoek naar gezondheid Amsterdamse kinderen

Door: Vu Medisch Centrum  05-06-2008
Trefwoorden: Kinderen, Onderzoek, Ziekenhuis

Grootschalig onderzoek naar gezondheid Amsterdamse kinderenDinsdag 3 juni vindt in VU medisch centrum het ABCD-symposium plaats. Hier worden de belangrijkste resultaten van de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development) gepresenteerd en de (inter)nationale kennis over dit onderwerp samengebracht. Het symposium vormt tevens de figuurlijke aftrap voor de derde fase van het onderzoek; het meten van gezondheid, groei en ontwikkeling van ruim 8.000 kinderen in Amsterdam. Doel van de studie is meer te weten over een gezonde zwangerschap voor betere preventie en het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen etnische groepen.

De ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development) is een langlopend, grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Amsterdamse kinderen. Vanaf de zwangerschap worden ruim 8.000 kinderen, van verschillende etnische afkomst, gevolgd tot ze volwassen zijn. Onderzocht wordt in welke mate de gezondheid van deze kinderen (bij geboorte en op latere leeftijd) wordt beïnvloedt door de leefgewoonten en omstandigheden van hun moeder tijdens de zwangerschap. De gezondheid van kinderen in Nederland blijkt sterk af te hangen van de etnische afkomst van de ouders. De oorzaken hiervan zijn echter nog grotendeels onduidelijk. Speciale aandacht gaat daarom uit naar de gezondheidsverschillen tussen etnische bevolkingsgroepen.De ABCD-studie is opgezet vanuit de GGD Amsterdam in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum en VU medisch centrum. Vijf jaar geleden werden ruim 12.000 vrouwen in Amsterdam benaderd voor deelname aan het onderzoek, ruim 8.000 vrouwen vulden tijdens de zwangerschap een vragenlijst in en meer dan de helft stond extra bloed af (fase 1). Vervolgens gaven ruim 7.000 vrouwen toestemming voor de follow-up van hun kind na geboorte (fase 2) en daarna om de vijf jaar. De eerste kinderen worden nu vijf jaar oud en zij zullen vanaf de komende 1,5 jaar op hun basisschool worden onderzocht (fase 3).Tijdens het ABCD-symposium worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek van de afgelopen twee jaar gepresenteerd. Ook licht Manon van Eijsden haar bevindingen over de rol van voeding in de verklaring van etnische verschillen in geboortegewicht toe. Zij is de eerste promovendus van de ABCD-studie en verdedigt op woensdag 4 juni haar proefschrift over dit onderwerp. Verder wordt tijdens het symposium dieper ingegaan op de implicaties van de ABCD-studieresultaten voor het beleid en preventie in de verloskundige- en jeugdgezondheidszorg. Marijke Vos, wethouder voor de portefeuille zorg in Amsterdam, verzorgt de afsluiting van het symposium.

Trefwoorden: Huisarts, Kinderen, Onderzoek, Verpleegkundige, Ziekenhuis