Nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen schimmelinfecties

Door: Vu Medisch Centrum  15-01-2009
Trefwoorden: Ziekenhuis, Huisarts, Antibiotica

Het was al langer bekend dat de zogenaamde dendritische cellen in ons lichaam essentieel zijn voor het starten van een specifieke anti-schimmel immuunreactie. Het specifieke mechanisme was echter onbekend. De VUmc onderzoekers hebben een nieuwe signaleringsroute ontdekt in de dendritische cel die hierbij van belang is. De onderzoekers tonen aan dat de schimmels door een receptoreiwit (dectin-1) op de dendritische cel gebonden worden, waarna dit eiwit de signaleringsroute aanzet. Deze signaleringsroute leidt tot activatie van de dendritische cel waarna deze de anti-schimmel afweerreacties kan induceren. Nu dit mechanisme bekend is, kan gericht gezocht worden naar mogelijkheden om dit mechanisme te ondersteunen of versterken door middel van medicijnen of vaccins. De resultaten van dit onderzoek kunnen ook gebruikt worden in de ontwikkeling van therapieën tegen andere schimmelinfecties.

Het onderzoek werd mede gefinancierd door NWO, het Aids Fonds en het Astma Fonds en is als advanced online publication te vinden op de website van Nature Immunology. Rechtstreekse link: http://dx.doi.org/DOI:10.1038/ni.1692 (Gringhuis, den Dunnen et al. Nature Immunology (2009).

Trefwoorden: Antibiotica, Huisarts, Immuunreactie, Resistentie, Schimmelinfectie, Ziekenhuis,