Relatie tussen fysieke belastbaarheid en klachten bewegingsapparaat onduidelijk

Door: Vu Medisch Centrum  22-05-2008
Trefwoorden: Arts, Onderzoek, Ziekenhuis

Relatie tussen fysieke belastbaarheid en klachten bewegingsapparaat onduidelijk

De rol van een beperkte fysieke belastbaarheid bij het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat is veel minder duidelijk dan algemeen wordt aangenomen. Daarom is er geen reden om de fysieke belastbaarheid van werknemers te testen met als doel klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen. Aldus Heleen Hamberg-van Reenen in haar onderzoek waarop zij 15 mei promoveert aan VU medisch centrum. Dit promotieonderzoek maakt deel uit van [email protected], onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid TNO VUmc (www.bodyatwork.nl).Bewegingsapparaatklachten komen veel voor bij werknemers in Nederland. Het is bekend dat fysieke belasting op het werk bijdraagt aan het ontstaan van deze klachten. Minder was bekend over de rol van fysieke belastbaarheid, dat wat een persoon aankan. Hamberg-van Reenen onderzocht of bij werknemers verminderde spierkracht en een beperkt spieruithoudingsvermogen het ontstaan van lage rug- en nek-/schouderklachten voorspellen. Ze concludeert dat de rol van fysieke belastbaarheid (nog) niet duidelijk is. Ze baseert deze conclusie op een literatuuronderzoek van voorgaande studies en op gegevens van 1800 werknemers, die gedurende drie jaar zijn gevolgd.De resultaten van het proefschrift laten verder zien dat de relatie tussen fysieke belasting en belastbaarheid niet zo eenduidig is als algemeen wordt aangenomen. Men gaat er in het algemeen vanuit dat klachten aan het bewegingsapparaat kunnen ontstaan als de fysieke belasting op het werk en de belastbaarheid van de werknemer niet in balans zijn. Dit onderzoek laat echter zien dat een disbalans tussen belasting en belastbaarheid géén sterkere voorspeller is voor klachten, dan elk van deze beide factoren apart. Zij vond wel dat fysiek ongemak dat tijdens het werk wordt ervaren (zonder dat sprake is van daadwerkelijke klachten) een voorspeller van toekomstige klachten is.Trefwoorden: Arts, Onderzoek, Patiënt, Verpleegkundige, Ziekenhuis