Veel ouderen in verpleeghuizen zijn onnodig incontinent

Door: Vu Medisch Centrum  17-12-2008
Trefwoorden: Ziekenhuis, Ouderen, Huisarts

Incontinentie heeft een belangrijk negatief effect op het welbevinden. Om er voor te zorgen dat verpleeghuispatiënten zo min mogelijk incontinent zijn, zou een verzorgende drie patiënten onder haar hoede moeten hebben. Dat is echter op dit moment niet reëel. Vandaar Van Houtens oproep aan de politiek.

Van Houten gebruikte voor zijn onderzoek gegevens van Nederlandse en Amerikaanse bronnen. De achteruitgang in toiletvaardigheden blijkt een belangrijke oorzaak van incontinentie, vooral bij een optredende beroerte, heupbreuk of achteruitgang van de cognitie. Van Houten toont aan dat verbetering van toiletvaardigheden, door middel van training om spierkracht en uithoudingsvermogen te verbeteren, de kans op incontinentie belangrijk doet afnemen. Toch is het effect op incontinentie klein. En dat komt omdat ouderen ondanks de verbeterde vaardigheden te weinig frequent naar het toilet gaan. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat naast het trainen van vaardigheden, vooral het regelmatig geven van een aansporing om naar het toilet te gaan wel een duidelijk effect op incontinentie heeft. Dit vraagt echter veel tijd van de verzorging.

Trefwoorden: Huisarts, Incontinent, Ouderen, Toiletgang, Verpleeghuizen, Verpleegkundige, Ziekenhuis