Onduidelijkheid over genetische testen

Door: Vumc  22-05-2008
Trefwoorden: Arts, Kwaliteit, Communicatie

Uit het onderzoek blijkt dat de communicatie over genetische testen doorgaans vooral gericht is op informatieoverdracht. Er wordt te weinig rekening gehouden met de informatiebehoefte van de gebruiker. De op dit moment spelende discussie onder genetici over de zin en onzin van genetische testen, is voor veel mensen te ingewikkeld en ook niet waar ze behoefte aan hebben.

Uit de bestudering van andere vakgebieden, zoals gezondheidswetenschappen, medische psychologie en reclame bleek onder meer dat niet het geven van informatie maar het stellen van de juiste vragen mensen helpt bij (de keuze voor) het eventuele gebruik van genetische testen. Vragen zoals: ‘wat wilt u met de kennis dat u eventueel dikke darm kanker kunt krijgen?’ helpen mensen meer. Daarnaast is het belangrijk om ook in meer publieke media, zoals krant of televisie, in te gaan op andere motivaties, zoals angst, vooroordelen, levensstijl en geloofwaardigheid.

Van der Sanden geeft als voorbeeld dat het weinig zin heeft om mensen die grote vraagtekens zetten bij de ontwikkeling van nieuwe medische technologie, te overladen met informatie over hoe de test nu precies werkt. Dan is het belangrijk om in een eerste fase van het communicatieproces, juist aan te sluiten bij die vraagtekens.

Vanuit het in het onderzoek gecreëerde theoretische kader heeft Van der Sanden een vragenlijst ontwikkeld die door communicatiedeskundigen gebruikt kan worden om hun communicatieprocessen beter in te richten.

Trefwoorden: Arts, Communicatie, Kwaliteit, Onderzoek, Ziekenhuis

Contact Vumc

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share