Zwangere niet bang voor prenataal onderzoek

Door: Vumc  01-12-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Angst, Emoties

Uit Kleinveld's onderzoek blijkt dat de hechting aan het kind tijdens de zwangerschap toeneemt, ongeacht het al of niet aanbieden van prenatale screening. En ook op gevoelens van angst en andere emoties heeft het aanbieden van prenataal onderzoek geen negatieve invloed. De vrouwen die een verhoogde kansuitslag krijgen, ervaren wel een toename in angst, maar deze neemt weer af na een gunstige uitslag van een diagnostische test. Kleinveld vindt verder dat vrouwen geholpen moeten worden om een geïnformeerde beslissing te kunnen maken. Een geïnformeerde beslissing is een beslissing gebaseerd op voldoende kennis, die in overeenstemming is met de waarden van betrokkenen en waarbij de voor- en nadelen bewust zijn afgewogen. Zwangerschapsbegeleiders hebben hierin een belangrijke taak aldus Kleinveld.

Prenataal onderzoek bestaat uit een echo en een bloedtest. Hiermee kan bepaald worden of de zwangere vrouw een verhoogd risico heeft (een verhoogde kansuitslag) op het krijgen van een kind met een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld een open ruggetje of het syndroom van Down.

Trefwoorden: Angst, Emoties, Hechting, Onderzoek, Prenataal, Zwangeren, Zwangerschapsbegeleiders

Contact Vumc

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share