Vermogen Oranjes geschat op meer dan € 2 miljard

Door: Wijs & Van Oostveen Vermogensbeheer  13-04-2011
Trefwoorden: Beleggen, Economie, Wijs

 Het vermogen van het Nederlandse koningshuis bedraagt meer dan € 2 miljard. Dat blijkt uit een schatting van het beleggersinformatiemagazine Geld & Beleggen, een uitgave van de Amsterdamse vermogensbeheerder Wijs & van Oostveen. Eerder schatte het Amerikaanse zakenblad Forbes het vermogen van koningin Beatrix, hoofd van de familie, op $ 200 miljoen (€ 158 miljoen) en Quote, het Nederlandse zakenmagazine, op € 900 miljoen.

Geld & Beleggen heeft deze schatting gebaseerd op een vaststelling van de Volkskrant in maart 2010. De krant stelde op grond van officiële gegevens van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC vast dat koningin Beatrix begin 2006 circa $ 11,5 miljoen (toen circa € 9,5 miljoen) zou hebben belegd in het Asia Equity Fund van J.P. Morgan. De Rijksvoorlichtingsdienst betwist de omvang van deze belegging. Maar de journalisten van de Volkskrant die destijds het artikel schreven, blijven ook nu nog steeds bij het genoemde bedrag.

Het gegeven dat koningin Beatrix zo’n € 9,5 miljoen in het Asia Equity Fund belegd zou hebben, leidt tot redelijke aannames dat de beleggingsportefeuille (uitgaande van 70% vastrentende waarden en 30% zakelijke waarden, met minstens 50 titels in de laatste categorie) begin 2006 een totale omvang zou hebben gehad van circa € 1,58 miljard.


Voorzichtige rendementsberekeningen in Geld & Beleggen tonen aan dat deze beleggingsportefeuille nu € 1,78 miljard waard zou moeten zijn. Vermeerderd met alle overige bezittingen, door Quote geschat op zeker € 250 miljoen, zou het totale vermogen van de Oranjes momenteel meer dan € 2 miljard moeten bedragen.

Trefwoorden: Beleggen, Economie, Geld & Beleggen, Wijs,

Contact Wijs & Van Oostveen Vermogensbeheer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share