reïntegratie

Door: Spectocura  01-11-2011
Trefwoorden: Ontslag, Personeelszaken, Verzuimbegeleiding

 Onze reïntegratiemethode is praktisch, persoonlijk en richt zich op duurzame arbeidsinzet. Sterk punt van onze begeleidingsmethodiek is dat wij onze reïntegratieactiviteiten modulair hebben opgebouwd. De werkgever kan dus kiezen voor welke begeleiding hij kiest en welke interventies moeten worden ingezet. Wij gaan ervan uit dat de werkgever zijn medewerker het beste kent en weet wat hij/zij nodig heeft om tot een succesvolle reïntegratie te komen.

Trefwoorden: Casemanagement, Ontslag, Ontslagbegeleiding, Personeelszaken, Verzuimbegeleiding

Andere producten en diensten van Spectocura

01-11-2011

personeelszaken- verzuimbegeleiding

Werkgevers kunnen te maken krijgen met onverwachte situaties op het gebied van personeel. Dan is het handig dat zij beroep


01-11-2011

ontslagbegeleiding

Ontslagsituaties zijn lastig voor zowel werkgever als werknemer. Wij kunnen werkgevers ondersteunen bij de ontslagprocedure of medewerkers begeleiden die in