'Een leuk dagje op de hei voor teambuilding

Door: Back2basic Training  08-03-2007

'We gaan met de groep een dagje op de hei aan teambuilding doen. Wat sportieve activiteiten en zo leer je elkaar kennen op een andere manier.’

‘Het klopt dat het werkt op één niveau’ vertelt de heer A. Oostmeyer ‘De onderste laag van de frustraties ‘het vertrouwen in elkaar’ wordt verhoogd, maar dit is niet genoeg’

Een team is een groep mensen die coöperatief werken om een gezamenlijk doel te bereiken. Bij veel organisatie zijn de strategische doelstellingen wel duidelijk maar weten uw medewerkers ook de tactische doelstellingen? Het tweede probleem bij
Teambuilding is het coöperatief werken. ‘Als mensen coöperatief moeten werken dan is vertrouwen de fundering van de piramide. Maar als de kunstmatige harmonie niet wordt verlaagd zal men geen betrokkenheid naar elkaar hebben en elkaar dus ook niet aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden en resultaten.’

Back2Basic Training heeft de training Back2Teamwork verzwaard. In een tweedaagse sessie wordt een groep van ca. 8 personen tot een hecht team gemaakt. Enerzijds wordt er gewerkt aan het gemeenschappelijke doel, anderzijds wordt d.m.v. persoonlijke presentaties, gesprekstechnieken en attitude het teamwork verhoogd.  

Voor dit najaar zijn de volgende opentrainingen gepland:
3 en 4 september is vol
4 en 5 oktober
1 en 2 november

Wilt u meer weten over wat een betere samenwerking in uw team kan opleveren dan kunt u contact opnemen met de heer A. Oostmeyer.