Commun icatietrainingen specifiek voor zorginstellingen

Door: Hintze Communicatie  06-07-2011
Trefwoorden: Kleinschalig wonen, Vraaggericht werken, Zorgleefplan, 4 Domeinen, Kwaliteit van leven, Normen veran

Heb je het gevoel dat de veranderingen in de zorg het functioneren van je organisatie en daarmee ook je medewerkers zwaar belasten?  
Sinds de invoering van de Normen Verantwoorde Zorg valt er veel te leren voor alle medewerkers van zorgorganisaties. Besturen krijgen te maken met marktwerking en achten het noodzakelijk om het aanbod van de organisatie aan te passen aan de behoeften van hun cliënten Managers bewaken de kosten en de correcte handhaving van Zorg Zwaarte Pakketten. Medewerkers zoals verzorgenden, activiteitenbegeleiders en huishoudelijke hulpen moeten leren om hun cliënten op een andere, nieuwe manier te benaderen: namelijk vraaggericht of belevingsgericht. Deze nieuwe visie vraagt veel inspanning.
Goede communicatie is een verbindende factor en onmisbaar om met elkaar aan een stabiele toekomst te bouwen. Zonder een goed stappenplan en de professionele scholing leveren alle inspanningen vaak een matig resultaat en vooral veel frustratie.
Gelukkig kan het anders!  
Met de juiste werkwijze wordt de organisatie uniek, opvallend en aantrekkelijk voor de beoogde doelgroep. Dat gebeurt niet op een magische manier, maar door systematisch aan de slag te gaan en precies die activiteiten te ondernemen waardoor cliënten kiezen voor je organisatie.  
Hoe? Daar kunnen wij je bij steunen. Wij, Hintze Communicatie, hebben ons gespecialiseerd in het helpen van zorgorganisaties zoals die van jou. En wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk aan de slag. Hintze Communicatie draagt niet alleen kennis over, maar helpt jou en jouw medewerkers ook om krachtig en gemotiveerd de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Trefwoorden: Kleinschalig wonen, Vraaggericht werken, Zorgleefplan, 4 Domeinen, Kwaliteit van leven, Normen veran