Hazenoot Verzuimadvies bestaat deze week 1 jaar

Hazenoot Verzuimadvies bestaat deze week 1 jaar van Hazenoot Verzuimadvies

Door: Hazenoot Verzuimadvies  30-06-2008
Trefwoorden: Ziekteverzuim, Uwv, Bedrijfsarts

Hazenoot Verzuimadvies springt er uit als het gaat om snelle interventies en een persoonlijke aanpak

Directeur Gerard Hazenoot: “Voor een organisatie is er niets vervelender dan werknemers die met regelmaat verzuimen. Wij noemen dit frequent ziekteverzuim. Vaak is er een achterliggende reden waar je als werkgever niet zomaar achter komt. Onze aanpak is dat wij direct actie ondernemen en niet pas na vier weken. Dat is zonde van de tijd, want daar zit nu juist het moment dat winst gemaakt kan worden.” Hazenoot Verzuimadvies heeft een werkwijze ontwikkeld die ervoor zorgt dat het frequente verzuim in uw organisatie daalt. Een persoonlijke aanpak en snelle interventies zorgen ervoor dat een werknemer snel weer zijn werkzaamheden zal hervatten.

In de eerste weken van het ziekteverzuim is het belangrijk dat er met grote regelmaat contact is tussen werkgever, casemanager en werknemer om de werkelijke verzuimreden in beeld te krijgen. Door deze persoonlijke aandacht krijgt een werknemer het gevoel serieus genomen te worden en is eerder bereid weer zijn werkzaamheden op te pakken.
Hierna houdt de begeleiding echter niet op. Preventieve maatregelen zijn belangrijk: werkplekonderzoeken of het periodiek aanbieden van een stoelmassage. Deze maatregelen zorgen, samen met snelle en persoonlijke interventies, voor een permanent laag ziekteverzuim.


Minder last van ziekteverzuim

Inzetbaarheid van uw personeel is van het allergrootste belang. Als medewerkers verzuimen wilt u dit snel en goed oplossen.

Hazenoot Verzuimadvies neemt u de verzuimregie uit handen. Gerard Hazenoot: “Verzuimregie is het actief bewaken en beïnvloeden van de procesgang van een individueel ziektegeval. Wij onderscheiden ons door een zeer persoonlijke benadering, met de nadruk op vertrouwen en een langetermijnoplossing. Vaak blijkt dat iemand van buitenaf de zaken net even anders kan bespreken.” Hazenoot Verzuimadvies neemt u zorg uit handen, zonder dat er nog een arbodienst nodig is.

Tevens werkt Hazenoot Verzuimadvies aan het voorkómen van verzuim. Bijvoorbeeld door het opstellen en inrichten van een verzuimprotocol, het geven van trainingen aan interne casemanagers en het begeleiden van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast draagt Hazenoot Verzuimadvies zorg voor alle benodigde medische keuringen voor onder meer het taxi-, touringcar- en vrachtwagenbedrijf.

Een goed verzuimbeleid garandeert de continuïteit van uw bedrijf en het welzijn van uw werknemers

Gerard Hazenoot: “Verzuimbeheersing is meer dan alleen het registeren van de ziekmelding en het opvolgen van alle wettelijke verplichtingen. Naast het terugdringen van de verzuimfrequentie en de verzuimduur zijn preventieve maatregelen van groot belang. Het opstellen van een daadkrachtig verzuimbeleid, een zogenaamd verzuimprotocol, zal bijdragen aan het verlagen van het ziekteverzuim in een organisatie. Het verzuimprotocol is voor elke onderneming de leidraad binnen het verzuimbeleid.
Een goed verzuimbeleid is pas mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Zowel het management (leidinggevenden) als medewerkers (de ondernemingsraad) moeten achter het verzuimbeleid staan en bereid zijn hieraan uitvoering te geven.
• Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de procedures betreffende verzuimbegeleiding.
• Een goede verzuimregistratie is van groot belang.
• Men moet bereid zijn te investeren in preventieve maatregelen.”

De medewerkers van Hazenoot Verzuimadvies staan klaar voor een vrijblijvend adviesgesprek en hebben een aanbieding voor de eerste vijf klanten.
Gerard Hazenoot: “Zij krijgen 25% korting op de abonnementskosten in het eerste jaar en ontvangen een gratis verzuimprotocol.

Wij willen met onze aanpak de markt bespringen. Fitheid en gezondheid zijn de basis van verzuimbeheersing.”

Trefwoorden: Arbodienstverlening, Arboregels, Arbowet, Bedrijfsarts, Casemanager, Plan Van Aanpak, Uwv, Verzuimadministratie, Verzuimadvies, Verzuimbeheer, Verzuimbeleid, Verzuimprotocol, Wia, Ziekmeldingen, Ziekteverzuim,