Bijna driekwart van de Nederlanders is voorstander van actieve donorregistratie

Door: Nierstichting Nederland  02-10-2008

Tien jaar na dato kan worden vastgesteld dat de Wet op de Orgaandonatie geen enkel positief effect heeft op de wachttijd voor een donororgaan, terwijl dit een van de belangrijkste doelen van de wet was. Sinds het van kracht worden van de wetgeving in 1998 is de wachttijd alleen maar toegenomen: van gemiddeld 2,5 naar ruim 4 jaar. Jaarlijks overlijden 100 tot 200 nierpatiënten, omdat er onvoldoende donororganen zijn. De Nierstichting heeft daarom vorig jaar het initiatief genomen om met relevante veldpartijen én de overheid het Masterplan Orgaandonatie te ontwikkelen. Het Masterplan bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen dat volgens deskundigen de beste aanpak is voor het terugdringen van het grote tekort aan donororganen. In het Masterplan wordt - naast een aantal andere maatregelen - gepleit voor de invoering van het Actief Donorregistratiesysteem (ADR). Dit systeem schept volgens de Nierstichting de belangrijkste voorwaarde om het enorme tekort aan orgaandonoren structureel aan te pakken. Het betreft een minder vrijblijvend systeem, waarbij iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, die nog niet in het Donorregister zijn keuze heeft laten vastleggen, opnieuw aangeschreven wordt met de vraag of hij/zij wel of geen orgaandonor wil zijn. Mensen die niet reageren op een herhaaldelijke oproep worden als donor geregistreerd en krijgen daarvan bericht. De betrokkene kan deze registratie te allen tijde wijzigen.

De vrijblijvendheid voorbij
Er is onder Nederlanders een groot draagvlak voor Actieve Donorregistratie. Bovendien groeit het aantal voorstanders voor een systeemwijziging in vergelijking met 2005 toen TNS NIPO op verzoek van de Nierstichting een vergelijkbaar onderzoek verrichtte. Daarnaast blijkt uit de huidige onderzoeksresultaten dat Nederlandse burgers nóg positiever staan tegenover orgaandonatie dan in het verleden.

Zo blijkt uit het onderzoek van TNS NIPO dat bijna driekwart (73%) van de Nederlanders het voorstel van de Nierstichting en andere veldpartijen om het aantal orgaandonoren te vergroten, aanspreekt. Nederlandse burgers zijn sowieso in het algemeen zeer positief over het afstaan van organen en weefsels na overlijden. 78 procent van de Nederlanders geeft aan vóór het afstaan van organen en weefsels te zijn. Bovendien vindt een zeer ruime meerderheid van de Nederlanders (88%) dat de overledene zelf, voordat hij/zij is overleden moet beslissen of hij/zij na de dood organen ter beschikking stelt voor donatie.

Momenteel staat echter slechts ongeveer 40 procent van de volwassen Nederlanders ingeschreven in het Donorregister. Van de overige 7 miljoen mensen is dus niet bekend of zij bereid zijn na hun overlijden organen en/of weefsel te doneren. Nabestaanden besluiten dan vaak niet met donatie in te stemmen, omdat ze niet weten of de overledene dat zou hebben gewild. Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat 85 procent van de Nederlanders vindt dat van alle Nederlanders bekend moet zijn of zij hun organen wel of niet beschikbaar stellen voor donatie. 7 op de 10 van de Nederlandse vindt zelfs dat de regering alle Nederlanders moet verplichten hun keuze over orgaandonatie kenbaar te maken. Ruim twee derde van de Nederlanders (68 procent) stelt dat er zo weinig mensen geregistreerd staan, omdat het huidige systeem van donorregistratie te vrijblijvend is. “De ernst van de problematiek en het grote draagvlak voor het Actieve Donorregistratiesysteem rechtvaardigen een aanpak die minder vrijblijvend is dan het huidige systeem. De afgelopen tien jaren hebben bewezen dat we op die manier nooit het grote tekort aan donororganen oplossen”, aldus Beerkens. “De Nierstichting neemt dan ook geen genoegen met het kabinetsbesluit en hoopt dat de Tweede Kamer ons advies en dat van de Coördinatiegroep wel serieus neemt en nierpatiënten niet in de kou laat staan.


Contact Nierstichting Nederland

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share