NCRV ZENDT TV-SERIE HART VOOR NIEREN UIT

Door: Nierstichting Nederland  05-06-2008De moeilijke strijd van nierpatiënten indringend in beeldNCRV ZENDT TV-SERIE HART VOOR NIEREN UITBussum, 2 juni 2008 – De NCRV zendt vanaf dinsdag 3 juni op Nederland 1 om 19.30 uur de serie Hart voor nieren uit. In deze zesdelige serie worden diverse nierpatiënten gevolgd, die vol levenslust de strijd met hun nieraandoening aangaan. Je ziet hoe ze vechten, maar je ziet ook dat de strijd moeilijk is en niet altijd gewonnen kan worden. Op indringende wijze wordt niet alleen de impact van een nierziekte duidelijk, maar ook wat een donornier voor een nierpatiënt kan betekenen. De Nierstichting, die dit jaar 40 jaar bestaat, heeft haar medewerking verleend aan deze serie om extra aandacht te vragen voor het belang van betere behandeling en preventie van nierziekten.In Hart voor nieren worden diverse nierpatiënten gevolgd. Het gaat om patiënten die aan de vooravond staan van een niertransplantatie of al enkele jaren op een wachtlijst staan voor een nieuwe nier. Ook zien we nierpatiënten die met succes getransplanteerd zijn en genieten van hun herwonnen vrijheid. Daarnaast komen in de serie specialisten aan het woord die uitleg geven over de behandeling van nierziekten, maar die ook ingaan op de preventie van nierfalen. De persoonlijke verhalen van de deelnemers aan de serie geven een indringend beeld van wat een nierziekte inhoudt, wat de consequenties zijn voor de patiënt en zijn omgeving en wat de – meestal positieve – gevolgen van een niertransplantatie zijn.Zo wordt in Hart voor nieren onder anderen kennisgemaakt met John, een twintiger die zeven jaar geleden een nier van zijn vader heeft gekregen. In zijn vrije tijd is John een fanatiek sporter en maakt hij deel uit van het Nederlands zwemteam voor de World Transplant Games, die volgend jaar zomer in Gold Coast, Australië plaatsvinden. Jan Magermans is een zeventigjarige nierpatiënt uit Roermond en hij krijgt een nier van zijn vrouw. Hester is een jonge vrouw uit Hilversum, die viert dat ze al vijf jaar lang kan genieten van een nieuwe nier. Verder besteedt Hart voor nieren aandacht aan topschaatster Ireen Wüst. Haar oom is nierpatiënt en Wüst is daarom heel bewust ambassadeur geworden van de Nierstichting. Dokter Jaap Groothoff, nefroloog in het AMC, is behandelend arts van de baby Nadia van anderhalf. Groothoff heeft zich gespecialiseerd in kinderen met een nieraandoening.Tekort aan donornieren

Goed werkende nieren – ieder mens heeft er in de regel twee - zijn cruciaal voor de gezondheid. Ze vervullen drie belangrijke functies: het verwijderen van afvalstoffen, het regelen van de vochtbalans en de productie van hormonen. Als nieren om uiteenlopende redenen niet goed meer functioneren, is dialyse onontbeerlijk. Een zeer zware en intensieve behandeling. Een betere oplossing voor nierfalen is niertransplantatie. Er zijn echter onvoldoende orgaandonoren. Zo is de wachttijd voor een donornier in Nederland gemiddeld ruim vier jaar. Circa duizend nierpatiënten staan op de wachtlijst voor een nieuwe nier. In 2006 vonden 654 niertransplantaties plaats. Hiervan kwam zestig procent tot stand dankzij een nier van een overleden donor en veertig procent door donatie bij leven (waarbij bijvoorbeeld een familielid één van de nieren vrijwillig afstaat).


40 jaar Nierstichting

De Nierstichting zet zich al veertig jaar met veel succes in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere kwaliteit van leven voor nierpatiënten. De Nierstichting grijpt haar jubileum in 2008 aan om extra aandacht te vragen voor het voorkomen van nierziekten door vroege opsporing en behandeling van nierschade, voor de toepassing, op korte termijn, van celtherapie die de levensduur van een donornier verlengt en voor wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van de implanteerbare kunstnier. Verder blijft de Nierstichting onvermoeibaar ijveren voor de totstandkoming van het Masterplan Orgaandonatie wat meer nierpatiënten moet helpen met een niertransplantatie.


Contact Nierstichting Nederland

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share