In vierde kwartaal verbetering van werkgelegenheid verwacht vo

Door: Manpower Nederland  13-09-2006
Trefwoorden: Onderzoek, Hrm, Recruitment

Onderzoek Manpower naar werkgelegenheid bereikt hoogste punt ooit In vierde kwartaal verbetering van werkgelegenheid verwacht voor Nederland

DIEMEN, 12 september 2006 - Sinds het Manpower Employment Outlook Survey voor het eerst werd uitgevoerd in Nederland in 2003, heeft het netto werkgelegenheidscijfer zijn hoogste punt bereikt: +9%. De verwachting voor het vierde kwartaal van 2006 komt overeen met een stijging van 4 procentpunt vergeleken met het cijfer voor Q4 2005. Ten opzichte van vorig jaar zijn werkgevers in bijna alle sectoren en regio's uitgesproken positiever over hun wervingsplannen in het vierde kwartaal van 2006. Het Manpower Employment Outlook Survey is een driemaandelijks onderzoek, uitgevoerd door Manpower onder bijna 800 Nederlandse werkgevers en meer dan 49.000 werkgevers wereldwijd. Wederom een teken dat de werkgelegenheid verder stijgt aldus algemeen directeur Hans Leentjes. We zullen uiterst creatief moeten zijn om de daarmee gepaard gaande tekenen van schaarste op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Een uitdaging die, mits goed opgepakt, voor onze branche kansen biedt.

Van de vier onderzochte regio's waren de cijfers voor het zuiden van Nederland het meest veelbelovend met werkgevers die een stijging van het netto werkgelegenheidscijfer verwachtten van 16% na seizoenscorrectie, een verbetering van 13 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal.
Nederlandse werkgevers in het oosten van het land zijn echter minder positief. In deze regio bedroeg het cijfer over de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen teleurstellend -8%, 15 procentpunt minder ten opzichte van het vorige kwartaal.

Sectoren
In bijna alle sectoren die door Manpower zijn onderzocht zijn werkgevers optimistisch over het aannemen van nieuwe werknemers in het vierde kwartaal van 2006. Werkgevers in de transport-, opslag- en communicatiesector meldden de grootste stijging van de verwachte werkgelegenheid (+44%). Dit cijfer droeg aanzienlijk bij aan de kwartaalstijging van het landelijke netto werkgelegenheidscijfer.
Vergeleken met het derde kwartaal liet deze sector een verbetering van 19 procentpunt zien. 'Nederland doet het goed als doorvoerland en daar profiteert deze sector het komende kwartaal van,' aldus Leentjes. 'Ook in de groeicijfers van Manpower Nederland zien wij de positieve ontwikkelingen op logistiek gebied terug, er komen veel aanvragen voor logistiek medewerkers binnen. Daarbij komt dat veel logistieke en transportbedrijven zich in het westen en zuiden bevinden. De positieve MEOS cijfers voor deze regio's verbazen mij daarom niet.

Slechts twee sectoren verwachtten geen stijging van de werkgelegenheid in de komende drie maanden: werkgevers in de sector productiebedrijven, waar de netto werkgelegenheid niet meer dan 0% bedroeg, en in de sector overheid, sociale dienstverlening en welzijn, waar -2% wordt verwacht.
Dit is de slechtste verwachting voor de sector overheid, sociale dienstverlening en welzijn in drie jaar.

Ook rest van Europa positief
Ook werkgevers elders in Europa zijn positief over werkgelegenheid in de komende drie maanden. Werkgevers in alle deelnemende landen voorspellen een groeiende werkgelegenheid voor de maanden oktober, november en december. In Italië en Duitsland is het werkgelegenheidscijfer nog niet zo hoog geweest sinds zij deelnemen aan MEOS.

MEOS heeft grote voorspellende waarde
Het Manpower Employment Outlook Survey wordt al 40 jaar lang 4 keer per jaar georganiseerd, in steeds meer landen. De grote kracht van MEOS is de voorspellende waarde ervan. Zo constateerde de Duitse Centrale Bank eind januari 2006 dat de Duitse economie gedurende de laatste drie maanden van
2005 is stilgevallen. Deze stagnatie viel af te lezen uit de MEOS cijfers in 2005. De verbetering van het economische klimaat in Nederland was al terug te zien in de positieve MEOS cijfers vanaf het derde kwartaal van 2005.

De resultaten van het Manpower Employment Outlook Survey voor het eerste kwartaal van 2007 worden op 12 december bekendgemaakt.

Het gedetailleerde Nederlandse Manpower Employment Outlook rapport kunt u downloaden op www.manpower.nl of u kunt het via e-mail aanvragen bij nicole.van.eldik@manpower.nl.

Over het rapport
De Net Employment Outlook is het cijfer dat wordt verkregen door het percentage werkgevers dat een inkrimping voorziet in werkgelegenheid, af te trekken van het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen. De resultante is het netto werkgelegenheidscijfer.
Een negatief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een negatieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groter is dan het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt ieder kwartaal uitgevoerd en omvat de forecast voor het opvolgende kwartaal. De individuele rapporten van alle 26 deelnemende landen zijn te vinden in de Manpower Press Room op www.manpower.com/meos. Tevens zijn de Europese en internationale resultaten hierin gedetailleerd opgenomen.
Over het onderzoek
Wereldwijd nemen 47.000 werkgevers, afkomstig uit zowel de publieke als private sector, deel aan de Manpower Employment Outlook Survey. Bij het onderzoek, dat ieder kwartaal wordt uitgevoerd, wordt aan werkgevers gevraagd of zij in het volgende kwartaal wijzigingen voorzien in hun personeelsbestand. Voor het Nederlandse deel van het onderzoek werden 763 werkgevers geïnterviewd. Op basis van de onderzoeksresultaten rapporteert het onderzoek over de verwachte ontwikkelingen in werkgelegenheid per land en per regio. In het Nederlandse rapport worden tevens de ontwikkelingen per sector geschetst. In de ruim 40 jaar dat dit onderzoek loopt, heeft het zich ontwikkeld tot een betrouwbare indicator van de werkgelegenheidsontwikkeling wereldwijd. Het onderzoek is momenteel beschikbaar voor 26 landen en gebieden: de VS, Canada, Mexico, Peru, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Costa Rica, India, Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Oostenrijk, Duitsland, België, Nederland, Frankrijk, Italië, Zuid-Afrika, Spanje, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Trefwoorden: Hrm, Onderzoek, Recruitment

Contact Manpower Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share