Manpower onderzoek toont optimisme in arbeidsmarkt voor 2007

Door: Manpower Nederland  12-12-2006
Trefwoorden: Arbeidsmarkt

DIEMEN, 12 december 2006 – De uitkomsten van het Manpower Employment Outlook Survey naar de netto werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2007 toont het meest positieve cijfer van de afgelopen drie jaar en staat nu op +6%. In het eerste kwartaal van 2006 stond dit cijfer nog op +3%. Werkgevers in acht van de negen sectoren hebben positieve verwachtingen. In de sector Overheid, sociale dienstverlening en welzijn zijn de werkgevers het minst optimistisch voor het komende kwartaal. Het netto werkgelegenheidscijfer komt bij deze sector uit op -2%. De sector Productiebedrijven heeft de meest optimistische verwachtingen voor werkgelegenheid: het netto werkgelegenheidscijfer staat op +18%.

Dit blijkt uit de uitkomsten van het voorspellende onafhankelijke wereldwijde onderzoek van Manpower voor het eerste kwartaal van 2007. De Nederlandse uitkomsten zijn verkregen uit vraaggesprekken met 751 Nederlandse werkgevers. Alle ondervraagde 50.000 werkgevers uit de 27 deelnemende landen kregen de vraag voorgelegd welke veranderingen zij ten aanzien van de werkgelegenheid op de eigen locatie voorzien voor het eerste kwartaal van 2007 (januari t/m maart 2007) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2006. Het onderzoek is uitgevoerd door Right Management in London.

Sectoren
Nederlandse werkgevers in de sector Financiële dienstverlening hebben onveranderd stabiele verwachtingen op het gebied van werkgelegenheid voor het eerste kwartaal van 2007 (+17%). Zij verwachten een lichte stijging zowel ten opzichte van het vierde kwartaal van 2006 (+3%) als op jaarbasis (+6%). Het netto werkgelegenheidscijfer in de sector Productiebedrijven staat nu op een positieve 18 procent. Dit is het meest positieve netto werkgelegenheidscijfer in deze sector sinds de introductie van deze enquête in Nederland in 2003. De sector Productiebedrijven rapporteert dit kwartaal eveneens de sterkste en de meest verbeterde Outlook van alle sectoren in Nederland. Zowel op kwartaal- als op jaarbasis. Op jaarbasis is de werkgelegenheid in de sector Transport, Opslag en communicatie toegenomen van -4% naar +12%. “De stijging in werkgelegenheid bij de productiebedrijven en in de transportsector zien wij zelf ook terug in onze eigen cijfers,” aldus algemeen directeur Manpower Nederland Hans Leentjes. “ De stijging van vacatures in deze sector is goed voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het biedt ons de mogelijkheid om deze mensen in te laten stromen op de arbeidsmarkt die eerder moeilijker te plaatsen waren.” Op regionaal niveau zijn alle regio´s zijn de werkgevers positief, al zijn ze duidelijk positiever in West-Nederland (9%) dan in Oost- Nederland (1%). Het cijfer van + 9% in het Westen is de meest positieve verwachting van alle vier de regio´s voor het komende kwartaal.

Voorspellende waarde Manpower onderzoek
Het Manpower Employment Outlook Survey startte 40 jaar jaar geleden en wordt nu vier keer per jaar georganiseerd in 27 landen. De grote kracht van MEOS is de voorspellende waarde. Het is het enige rapport over de werkgelegenheidsontwikkelingen dat vooruitblikt. Manpower voorspelde op 13 juni 2006 dat werkgevers minder positief waren over de werkgelegenheid in het derde kwartaal van 2006. Dit was een opvallend resultaat uit het Manpower onderzoek, omdat de media het afgelopen jaar juist onveranderd schreef over de stijging in de werkgelegenheid. In oktober 2006 berichtte het CBS over een stijging van de werkeloosheid in het derde kwartaal, 14.000 meer dan in het tweede in de periode juni - augustus 2006. Hans Leentjes: “Het achteraf door het CBS gepubliceerde stijgende werkeloosheidcijfer samen de met minder positieve geluiden van de werkgevers in datzelfde kwartaal, bevestigt nog eens de voorspellende waarde van ons rapport.”

Manpower Employment Outlook – internationale vergelijkingen
De werkgelegenheidsontwikkelingen in Duitsland zijn in vergelijking met een jaar geleden positief. Begin 2006 stond het netto werkgelegenheidscijfer op -4%, nu staat deze op + 2%. Ook de Belgische werkgevers zijn positief en het netto werkgelegenheidscijfer komt uit op + 10%. In totaal zijn de werkgevers in 11 van de 12 deelnemende Europese landen optimistisch over het komende kwartaal. Het wereldwijde beeld laat zien dat de werkgevers in Peru het meest optimistisch gestemd zijn over het aannemen van personeel in de zes onderzochte landen in Noord- en Zuid Amerika. In de V.S. Canada, Mexico zijn de werkgelegenheidsverwachtingen voor het eerste kwartaal van 2007 niet veel veranderd ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2006. Ondertussen blijven de werkgevers in Azië nog steeds zeer positief over de werkgelegenheid, al dalen deze cijfers licht ten opzichte van het vorige kwartaal. Zo kwam het netto werkgelegenheidcijfer in India het vorige kwartaal uit op +42%, nu staat deze op +39%. Voor Singapore kwam dit in dezelfde perioden neer op +33% en +46% (na seizoenscorrectie).

De resultaten van het Manpower Employment Outlook Survey voor het tweede kwartaal van 2007 worden op 13 maart 2007 bekendgemaakt.

Het gedetailleerde Nederlandse Manpower Employment Outlook rapport kunt u downloaden op www.manpower.nl of u kunt het via e-mail aanvragen bij [email protected] De Manpower Employment Outlook Survey onderzoeksresultaten van de verschillende landen en het internationale persbericht zijn te vinden op www.manpower.com/meos

? Over het rapport
De Net Employment Outlook is het cijfer dat wordt verkregen door het percentage werkgevers dat een inkrimping voorziet in werkgelegenheid, af te trekken van het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen. De resultante is het netto werkgelegenheidscijfer.
Een negatief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een negatieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groter is dan het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt ieder kwartaal uitgevoerd en omvat de forecast voor het opvolgende kwartaal. De individuele rapporten van alle 27 deelnemende landen zijn te vinden in de Manpower Press Room op www.manpower.com/meos. Tevens zijn de Europese en internationale resultaten hierin gedetailleerd opgenomen.

? Over het onderzoek
Wereldwijd nemen 50.000 werkgevers, afkomstig uit zowel de publieke als private sector, deel aan de Manpower Employment Outlook Survey. Bij het onderzoek, dat ieder kwartaal wordt uitgevoerd, wordt aan werkgevers gevraagd of zij in het volgende kwartaal wijzigingen voorzien in hun personeelsbestand. Voor het Nederlandse deel van het onderzoek werden 751 werkgevers geïnterviewd. Op basis van de onderzoeksresultaten rapporteert het onderzoek over de verwachte ontwikkelingen in werkgelegenheid per land en per regio. In het Nederlandse rapport worden tevens de ontwikkelingen per sector geschetst. In de ruim 40 jaar dat dit onderzoek loopt, heeft het zich ontwikkeld tot een betrouwbare indicator van de werkgelegenheidsontwikkeling wereldwijd. Het onderzoek is momenteel beschikbaar voor 27 landen en gebieden: Argentinie, de VS, Canada, Mexico, Peru, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Costa Rica, India, Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Oostenrijk, Duitsland, België, Nederland, Frankrijk, Italië, Zuid-Afrika, Spanje, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Trefwoorden: Arbeidsmarkt

Contact Manpower Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share