Manpower tekort personeel China hindert groei multinationals

Door: Manpower Nederland  05-10-2006
Trefwoorden: Arbeidskrachten

DIEMEN, 4 oktober 2006 Hoewel China het grootste inwonertal van de wereld heeft en veel Chinezen graag voor buitenlandse bedrijven werken, ondervinden multinationals die in China actief zijn belemmeringen door een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Bedrijven in alle sectoren moeten alles op alles zetten om hun management en werknemers te behouden. Het nieuwe witboek 'The China Talent Paradox' van Manpower Inc, wereldwijd leider op het gebied van personeelsdiensten, gaat in op deze paradox. Het biedt inzicht in deze problematiek en reikt mogelijke oplossingen aan om multinationals te helpen hun personeelsmanagementstrategieën in China te verbeteren.

De handel met opkomende markten als China, is goed voor de Nederlandse economie, zo bleek uit het onlangs verschenen rapport van het CPB.
Nederlandse bedrijven ook in de toekomst van deze handel willen blijven profiteren, is het van belang voor de Nederlandse bedrijven in China om grote aandacht te besteden aan het werven van de juiste mensen, het behouden van het beste personeel en het opleiden van de leidinggevenden van de toekomst. Voor buitenlandse bedrijven in China worden die problemen vergroot door het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, met name managers en leidinggevenden. Ook weten zij niet goed hoe ze hun personeelsmanagementstrategieën moeten afstemmen op de specifieke bedrijfscultuur en -waarden van het land, aldus Hans Leentjes, algemeen directeur van Manpower Nederland.

Manpowers Witboek, The China Talent Paradox (De Chinese arbeidsparadox), reikt multinationals vijf werkstrategieën aan om in China aantrekkelijker te worden voor werknemers en die werknemers niet alleen binnen te halen, maar ook binnen te houden:
1. Ruimte bieden aan leren binnen de organisatie 2. Competente leidinggevenden aanstellen 3. Een op China afgestemde organisatiestructuur en -cultuur tot stand bre ngen 4. Concurrerende salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden 5. De juiste mensen selecteren

Het is van belang dat organisaties deze vijf strategieën beschouwen als één geheel, als een integrale oplossing, aldus Leentjes. Het negeren van slechts één van die strategieën kan al afbreuk doen aan het effect van deze totaaloplossing.

Chinese arbeidsparadox
Deze vijf strategieën vormen de kern van Manpowers eigen model voor personeelsoptimaliserings, dat wordt toegepast om cliënten te helpen bij het werven en behouden van vast personeel in China. Leentjes verklaart:
Deze strategieën mogen misschien vanzelfsprekend lijken voor een HR-professional, maar het is wel van belang om te onderkennen waar ze in de praktijk van de Chinese werkomgeving op neerkomen. De effectiviteit van een personeelsstrategie in China hangt in sterke mate af van de vraag of men grip krijgt op de culturele nuances en of men erin slaagt die kennis op de juiste wijze in te zetten.

Leren is een prioriteit voor Chinese werknemers, omdat ze zich zeer wel bewust zijn van de beperkingen van hun onderwijssysteem en er zeer op gebrand zijn doorlopend vaardigheden en kennis op te doen die hun goed van pas komen op de arbeidsmarkt,aldus Lucille Wu, managing director van Manpower China. Leren moet worden ingebed in de dagelijkse activiteiten van de werknemers, zodat ze, elke dag weer, nieuwe vaardigheden en kennis opdoen. Blijft die prikkel achterwege, dan vertrekken ze naar andere bedrijven met betere ontwikkelingsmogelijkheden. Uit een eerder onderzoek van Manpower onder 33.000 werkgevers over de hele wereld is gebleken dat vacatures op management- en leidinggevend niveau in China veel moeilijker op te vullen zijn dan in andere landen, wat rechtstreeks van invloed is op het groeipotentieel van organisaties.

Om de groei die multinationals op dit moment in China doormaken minimaal op hetzelfde peil te houden, moeten ze competente leidinggevenden aantrekken en opleiden die efficiënt te werk gaan op de Chinese werkvloer, aldus Wu. Chinese werknemers reageren het best op praktijkgericht leidinggeven en vinden het prettig om een rolmodel te hebben dat laat zien wat er van hen wordt verwacht, zodat ze zijn werkzaamheden kunnen navolgen. Meestal zullen ze hun manager ook niet vertellen dat ze niet weten hoe ze een bepaalde taak moeten uitvoeren.
Dit vereist een andere manier van leidinggeven dan die waar de meeste westerse multinationals van uitgaan als ze naar China komen.
Manpower heeft vastgesteld dat bijna 75% van de Chinese werknemers liever werkt voor een bedrijf dat volledig in buitenlandse handen is, dan voor joint ventures of bedrijven die geheel in Chinese handen zijn. Hoewel dit in de slag om gekwalificeerde arbeidskrachten in China een duidelijk voordeel is voor buitenlandse multinationals, blijft het behouden van die arbeidskrachten vreemd genoeg toch een probleem voor hen.

Naast de talrijke multinationals die in China fabrieken komen bouwen, zijn er ook veel bedrijven die naar China komen om hun producten en diensten aan de Chinese man te brengen,aldus Leentjes. De voorkeur van Chinese werknemers voor buitenlandse bedrijven maakt nog duidelijker dat er voor bedrijven met de juiste personeelsstrategie gigantische mogelijkheden liggen om een groter aandeel van s werelds grootste consumentenmarkt te bemachtigen, voegt hij hieraan toe.

Trefwoorden: Arbeidskrachten

Contact Manpower Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share